EPN

BAL1400 Regnskap Emneplan

Engelsk emnenavn
Accounting and Public Sector Accounting
Studieprogram
Bachelorstudium i administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir studentene grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i budsjett og regnskap (eksternregnskap) i privat, kommunal og statlig sektor, samt en innføring i bruk av regneark i budsjett og regnskap. Emnet skal sammen med andre økonomifag gi studentene et grunnlag for å utføre oppgaver innenfor regnskap og økonomi i privat og offentlig sektor.

Undervisningsspråk er norsk.

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende matematikk inkludert prosentregning og enkle ligninger.

Grunnleggende kunnskap om bruk av regneark.

God norsk muntlig og skriftlig.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav. 

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten har grunnleggende kunnskap om:

 • Formål og prosesser for budsjett og regnskap
 • Regnskapsprinsippene i privat, kommunal og statlig sektor
 • Bruk av kontoplaner, bokføring og avslutning av regnskap i privat, kommunal og statlig sektor
 • Lover og regelverk om budsjett og regnskap i privat, kommunal og statlig sektor
 • Programvare for budsjett og regnskap

Ferdigheter

Studenten kan

 • Lese et kommunalt budsjett og et statlig budsjett
 • Lage, avslutte og rapportere et enkelt regnskap etter reglene i regnskapsloven, kommuneloven og statens økonomiregelverk
 • Analysere budsjett og regnskap inkludert bruk av finansielle nøkkeltall i privat, kommunal og statlig sektor

Generell kompetanse

Studenten kan

 • Lage enkle modeller for budsjett og regnskap i regneark
 • Forklare grunnleggende forskjeller mellom budsjett og regnskap i privat, kommunal og statlig sektor

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen veksler mellom forelesninger, og løsning og gjennomgang av oppgaver i regneark.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha et godkjent arbeidskrav som består av 3 deler:

 • Del 1: Budsjett og regnskap i privat sektor
 • Del 2: Budsjett og regnskap i kommunal sektor
 • Del 3: Budsjett og regnskap i statlig sektor

Arbeidskravet skal løses individuelt. 

Arbeidskravet må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen. Dersom arbeidskravet ikke blir godkjent, gis det anledning til å levere et kontearbeidskrav én gang. 

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en individuell skoleeksamen på fem timer.

Hjelpemidler ved eksamen

Følgende hjelpemidler er tillatt:

 • Kalkulator

 

Kalkulatorreglement

Følgende regler gjelder for bruk av fysisk kalkulator:

 • Kalkulatoren skal utgjøre en enkelt gjenstand og ha lommeformat.
 • Kalkulatoren må ikke ha mulighet for kommunikasjon med andre dataenheter.
 • Kalkulatoren tillates ikke koblet til strømnett.
 • Kalkulatoren skal ikke avgi lyd.
 • Kalkulatoren skal ikke kunne utføre symbolske beregninger, så som derivasjon av funksjonsuttrykk osv.

Det er studentens ansvar å påse at minnet er tømt før eksamen. 

Det er ikke tilgjengelig noen oversikt over tillatte eller forbudte kalkulatormodeller. Spørsmål kan rettes til de aktuelle faglærerne.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A - F

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av besvarelsene.

Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på disse samsensurerte besvarelsene skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.

Emneansvarlig

Marie Viken