Emneplan forBAL1400 Regnskap

Innledning

Emnet gir studentene grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i budsjett og regnskap (eksternregnskap) i privat, kommunal og statlig sektor, samt en innføring i bruk av regneark. Emnet skal sammen med andre økonomifag gi studentene et grunnlag for å utføre oppgaver innenfor regnskap og økonomi i privat og offentlig sektor.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav. 

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten har grunnleggende kunnskap om:

  • Formål og prosesser for budsjett og regnskap
  • Regnskapsprinsippene i privat, kommunal og statlig sektor
  • Bruk av kontoplaner, bokføring og avslutning av regnskap i privat, kommunal og statlig sektor
  • Lover og regelverk om budsjett og regnskap i privat, kommunal og statlig sektor

Ferdigheter

Studenten kan

  • Lese et kommunalt budsjett og et statlig budsjett
  • Lage, avslutte og rapportere et enkelt regnskap etter reglene i regnskapsloven, kommuneloven og statens økonomiregelverk
  • Analysere budsjett og regnskap inkludert bruk av finansielle nøkkeltall i privat, kommunal og statlig sektor

Generell kompetanse

Studenten kan

  • Lage enkle modeller for budsjett og regnskap i regneark
  • Forklare grunnleggende forskjeller mellom budsjett og regnskap i privat, kommunal og statlig sektor

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen veksler mellom forelesninger, og løsning og gjennomgang av oppgaver.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Det er 3 gruppeoppgaver som skal løses i grupper av 2-3 personer. Alle 3 må være godkjent for å ha rett til å gå opp til eksamen. Dersom arbeidskravet ikke er tilfredsstillende, må besvarelsen forbedres innen en kort frist fastsatt av faglærer.

Vurdering og eksamen

Skriftlig skoleeksamen på fem timer.

Hjelpemidler ved eksamen

Kalkulator

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F. 

Sensorordning

Intern sensor vurderer alle besvarelser. Et uttrekk på minst 25 prosent av besvarelsene sensureres av ekstern sensor. Ekstern sensor skal også benyttes ved tvil om besvarelser er bestått. Karakterene på besvarelsene som er vurdert av ekstern og intern sensor danner grunnlag for å fastsette nivå på alle besvarelsene.

Emneansvarlig

Marie Viken

Om emnet

Engelsk emnenavn
Public Sector Accounting
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet
Studiepoeng
10 stp.
Studieår
2018
Pensum
pensum
Timeplan
HØST 2018
Programplan
Høst 2018: Bachelorstudium i administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet