Emneplan forADSE2400 Informasjonsarkitektur

Innledning

Studenten skal tilegne seg kunnskap og innsikt i grunnleggende begreper og anvendelser for informasjonsarkitektur. De skal også tilegne seg praktiske ferdigheter for å kunne vurdere og designe informasjonsarkitektur for nettsteder.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan

 • gjøre rede for ulike strategier og metoder for informasjonssøk og navigering av nettsteder
 • kjenne til og bruke modeller for organisering av informasjon på et nettsted
 • kjenne til og bruke klassifisering og struktur av nettsteder
 • forstå hvilken rolle informasjonsarkitektur har ved design av nettsteder
 • kjenne til ulike former for informasjonsbehov og brukeratferd

Ferdigheter

Studenten kan

 • modellere informasjonsstruktur for et nettsted
 • lage ulike dokumenter for å kommunisere design av informasjonsarkitektur
 • sammenlikne, analysere og bedømme ulike informasjonsarkitekturer
 • produsere metadata for et nettsted

Generell kompetanse

Studenten kan

 • forstå hvordan organisering av informasjon og innhold på et nettsted kan ha innvirkning på brukeropplevelse og anvendbarhet ( eng: usability ) til et nettsted.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og veiledningstimer. Studenten arbeider individuelt og i grupper (to til fire studenter).

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen.

Vurdering og eksamen

Mappevurdering med følgende mappekrav:

 • Et individuelt prosjekt (skriftlig rapport).
 • Et gruppeprosjekt (2-5 studenter, skriftlig rapport).

Mappevurdering gis en helhetlig vurdering med én karakter. Begge delene i mappen må være vurdert til karakter E eller bedre for at studenten skal kunne få bestått emnet.

Eksamensresultat kan påklages.

Ved ny og utsatt eksamen kan en annen eksamensform også bli benyttet eller en ny oppgave med en ny frist gis. Hvis muntlig eksamen benyttes kan denne ikke påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Om emnet

Engelsk emnenavn
Information Architechture
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i ingeniørfag - data / Bachelorstudium i informasjonsteknologi
Omfang
10 stp.
Studieår
2019
Timeplan
VÅR 2020
Programplan
Høst 2019: Bachelorstudium i ingeniørfag - data / Bachelorstudium i informasjonsteknologi
Emnehistorikk