EPN

ADSE2100 Menneske maskin interaksjon Emneplan

Engelsk emnenavn
Human Computer Interaction
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - data / Bachelorstudium i informasjonsteknologi / Bachelorstudium i anvendt datateknologi
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Studenten skal tilegne seg kunnskaper om design og evaluering av brukergrensesnitt. Studenten skal utvikle ideer fra skisser til konkret design ved hjelp av prototypingsteknikker, og bruke prototypene for å få tilbakemelding fra brukere. Studentene skal også kunne undersøke påstander om menneske-maskin-interaksjon ved hjelp av enkle kvantitative metoder. 

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • vet hva brukersentrert utvikling innebærer
 • har kunnskap om individuelle forskjeller mellom mennesker
 • har kunnskap om egenskapene ved brukervennlighet 
 • kjenner til prinsipper for design
 • kan forklare fagets spesifikke terminologi 
 • har kunnskap om forskning på brukergrensesnitt, deriblant påstander, empiri og hypotesetesting

Ferdigheter

Studenten kan

 • utføre behovsanalyser
 • kommunisere designideer ved hjelp av skisser 
 • utforme lavoppløsnings prototyper deriblant organisere informasjon visuelt og anvende kunnskap om kognisjon, for eksempel menneskets minnekapasitet og oppmerksomhet, til å forenkle brukergrensesnitt
 • utføre brukertester 
 • måle brukergrensesnitt ved å designe enkle eksperimenter og anvende enkle statistiske verktøy

Generell kompetanse

Studenten

 • kan utvikle brukervennlige brukergrensesnitt 
 • kan teknikker for evaluering av interaktive systemer
 • kan dokumentere og forklare designvalg for oppdragsgivere og brukere
 • kan tolke enkel forskningslitteratur som omhandler menneske-maskin-interaksjon

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og praktisk arbeid med prototyping, evaluering og produktutvikling. Studenten arbeider individuelt og i grupper (to til fire studenter).

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • En gruppepresentasjon av et gitt tema.

Vurdering og eksamen

Eksamensform: Mappevurdering med følgende mappekrav:

 • En individuell oppgave (1000-1600 ord).
 • To gruppearbeider (to til fire studenter). En på 1600-300 ord, og en på 1000-2000 ord.

Mappevurdering gis en helhetlig vurdering med én karakter. Alle deler i mappen må være vurdert til karakter E eller bedre for at studenten skal kunne få bestått emnet.

Eksamensresultat kan påklages.

Ved ny og utsatt eksamen kan en annen eksamensform også bli benyttet eller en ny oppgave med en ny frist gis. Hvis muntlig eksamen benyttes kan denne ikke påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Emneoverlapp

Emnet er ekvivalent (overlapper 10 studiepoeng) med: ITPE2100, LV125A, LV125D og LV125I.

Ved praktisering av 3-gangers regelen for oppmelding til eksamen teller forsøk brukt i ekvivalente emner.