Droppe til innhold

Studiemiljø

Her finner du informasjon om studiemiljø på OsloMet.

Studentpolitikk

Som student har du mulighet for å påvirke beslutninger som har innvirkning på studiehverdagen din. Bruk denne muligheten til å engasjere deg!

Internasjonalt miljø

OsloMet ønsker å fremme et godt, internasjonalt miljø på campus både for innkommende utvekslingsstudenter og for våre norske studenter.

Studentforeninger

Livet som student blir mer moro dersom du er med i en studentforening

Tillitsvalgt

Tillitsvalgt i klassen? Gratulerer med viktig verv! Her finner du hvilke oppgaver du har som tillitsvalgt og nyttige verktøy for vervet ditt.

chatbot-portlet