Sommerskole | Utveksling - Student

Sommerskole som alternativ til utveksling

Sommerskole som alternativ til utveksling

Om du ikke kan dra på utveksling, eller du trenger påfyll, kan en internasjonal sommerskole være en intensiv og morsom vei til internasjonal kompetanse.
  • Hva er sommerskole?

    Mange universitet og høyskoler tilbyr sommerskole hvor du kan ta noen studiepoeng over noen få intensive uker.  Det gir deg en fin mulig til å studere sammen med andre internasjonale studenter, enten i utlandet eller her hjemme. Det gir deg også en mulighet til å ta emner som kan være et supplement til graden din. Den internasjonale erfaringen du får og det faglige innholdet kan gi deg nyttig kompetanse som du kan bruke på CV-en din og i arbeidslivet.

  • Finansiering

    Du må selv finne frem til informasjon om kostnader og finansieringsmuligheter. Lånekassen tilbyr ingen ekstra støtte til å gå på sommerskole. OsloMet har heller ingen stipend. Dersom vi vet om stipendmuligheter ved enkelte sommerskoler, nevnes de i listen over sommerskoler ved våre partnerinstitusjoner.

  • Sommerskoler ved OsloMets partnerinstitusjoner

    Mange av OsloMets partnerinstitusjoner arrangerer sommerskoler. OsloMet har ingen øvrig informasjon om sommerskoleopphold ved partneruniversitet, utover informasjon om at tilbudet finnes. Det vil heller ikke være mulig å få sommerskoler forhåndsgodkjent som del av studieprogrammet ditt ved OsloMet, men dersom studieprogrammet ditt åpner for det, vil du kunne søke om å få emne(r) fra sommerskolen innpasset i studieprogrammet ditt etter at de er gjennomført.