Droppe til innhold

Søknad om fjerde eksamensforsøk - LUI

I særlige tilfeller kan det gis dispensasjon for et fjerde og siste eksamensforsøk.

Forskrift om studier og eksamen ved OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) § 5-4 sier at det i særlige tilfeller kan gis dispensasjon for et fjerde og siste eksamensforsøk. Søknaden behandles av Utvalg for studentsaker, som er et utvalg satt ned av fakultetsstyret på LUI.

Utvalg for studentsaker har besluttet at minst ett av følgende kriterier må være oppfylt:

  • Studenten mangler bare én bestått eksamen for å fullføre utdanningen
  • Studenten kan legge fram dokumentasjon på at hun/han av sosiale eller medisinske årsaker var forhindret fra å gjøre sitt beste på minst ett av de tre avlagte eksamensforsøkene
  • At utdanningen er under utfasing 

Søknadsfrister

  • 1. oktober for eksamener i november-desember
  • 1. mars for eksamener i mai-juni og august-september
  • To måneder før eksamen for eksamen ellers i året

Søknad om fjerde eksamensforsøk (PDF) sendes til: 

OsloMet – storbyuniversitetet
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)
Postboks 4 St. Olavs plass
0130 Oslo

Hvis søknaden ikke inneholder sensitive opplysninger, kan den sendes på e-post til infosenter-lui@oslomet.no.