Søknad om deltidsstudium - Student

Søknad om deltidsstudium på årsstudiet i kulturledelse

Søknad om deltidsstudium på årsstudiet i kulturledelse

Frist for å søke om deltidsstudium er 15. september. Søknad om deltid gjelder kun for de som har fått opptak til årsstudiet i kulturledelse.

Har du ikke søkt opptak til årsstudiet i Kulturledelse? Søk opptak til studiet før du søker om deltid (oslomet.no).

Studenter som søker om å ta årsstudiet i kulturledelse på deltid over to år, må i emneoversikten på søknaden føre opp hvilke emner de skal ta i hvilket semester i løpet av de to årene. Man må ta minst ett emne per semester for å beholde studieretten. Merk at studieløpet man fører opp på skjemaet (type emne og tidspunkt for hvert av disse), er bindende.

Det anbefales å ta emnene Organisering og ledelse av kunst og kultur og Innføring i økonomi 1. semester høst. Ut over dette anbefales følgende studieløp for de øvrige fire emnene, jf. programplanen:

Kulturøkonomi og digitalisering - 2. semester, vår
Prosjektledelse - 3. semester, høst
Markedsføring og entreprenørskap - 4. semester, vår
Ledelse - 4. semester, vår

Svar på søknaden sendes til søkers student-e-postadresse.