Smittevernkurs - Student

Statisk artikkel

Kurs i smittevern

Vil du lære mer om smittevern? Ta dette e-læringskurset om håndhygiene og smittevernrutiner.

Dette kurset består av filmsnutter fra Folkehelseinstituttet (FHI), e-læringskurs og en kunnskapstest fra Kompetansebroen. Dere finner linker til materialet ved å trykke på de blå ordene i teksten under. Lykke til!

Det er beregnet at denne gjennomgangen av håndhygiene og basale smittevernrutiner tar 60 minutter å gjennomføre.

Håndhygiene for å bryte smittekjeden

For å ta opp kampen mot smittsomme sykdommer, må man forstå hvordan smittekjeden fungerer. For å hindre spredning må smittekjeden brytes. 

Den enkleste og vanligste måten å gjøre dette på er å bruke håndhygiene, og bryte smitteveien. Det er som regel på hendene man har smittestoffet, for eksempel etter å ha tatt seg selv i ansiktet hvis man selv er smittet, eller å ha tatt på gjenstander som andre smittede har tatt på. Bakterier og virus er usynlige for det blotte øye.

Illustrasjon av hvordan smittekilde, smittestoff, utgangsport, smittevei, inngangsport, og smittemottaker er en del av smittekjeden.

Folkehelseinstituttet har laget tre små videosnutter for å synliggjøre hvordan bakterier og virus kan flytte seg fra person til person, hvis man ikke gjennomfører håndhygiene riktig (vimeo.com). De tar også opp hanskebruk, som en «falsk trygghet», og viser viktigheten ved at hanskebruk IKKE erstatter (vimeo.com) håndhygiene. Den siste filmen i serien viser også hvordan bakterier og virus kan smitte mellom pasienter (vimeo.com) inne på samme pasientrom, her viser de også hvor god effekt håndhygiene har. (Totalt 6 min)

Videoene er altså:

  1. Gjennomfør håndhygiene riktig (vimeo.com)
  2. Hanskebruk erstatter IKKE håndhygiene (vimeo.com)
  3. Smitte mellom pasienter (vimeo.com)

Sju punkter for å gjennomføre riktig håndhygiene

Dere har nå sett hvorfor det er så viktig å gjennomføre riktig håndhygiene. Den neste filmen går gjennom sju punkter for hvordan gjennomføre riktig håndhygiene (vimeo.com). Hva må ligge til rette for håndhygienen skal være effektiv, og når skal man egentlig gjennomføre håndhygiene (totalt 8:19 min)? 

I videoen ble det fortalt at helsepersonell bør bruke hånddesinfeksjonsmiddel, fremfor håndvask, så lenge hendene ikke er synlig skittene. Denne korte litt morsomme snutten (vimeo.com) viser hvordan gjennomføre riktig hånddesinfeksjon (totalt 42 sek.).

Dere skal nå gjennomføre et e-læringskurs i håndhygiene (kompetansebroen.no), det består av videosnutter og små oppgaver som kobler håndhygiene sammen med smittekjeden (10 min).

Å ha god håndhygiene er en del av basale smittevernsrutiner. Dere skal nå gjennomføre et e-læringskurs i nettopp basale smittevernrutiner (kompetansebroen.no), den tar i tillegg for seg blant annet beskyttelsesutstyr, hostehygiene, håndtering av avfall og desinfeksjon. Når dere har gjennomført dette skal dere gjennomføre en kunnskapstest i smittevern (kompteansebroen.no), her må dere ha 80 prosent riktig for å få godkjent test (totalt 25 + 10 min).

Denne delen består av videoer, e-læringskurs og en kunnskapstest.

Videoer:

  1. Sju punkter for hvordan gjennomføre riktig håndhygiene (vimeo.com) (8:19 min)
  2. Hvordan gjennomfør riktig hånddesinfeksjon (vimeo.com) (42 sek)

E-læringskurs og kunnskapstest:

  1. E-læringskurs i håndhygiene (kompetansebroen.no) (10 min)
  2. E-læringskurs i basale smittevernrutiner (kompetansebroen.no) og kunnskapstest i smittevern (kompetansebroen.no) (25 min + 10 min)

Koronaviruset

Vi har laget dette kurset i smittevern på grunn av en pandemi, koronaviruset. Basale smittevernrutiner beskytter både dere og pasientene i de aller fleste smittetilfeller. Likevel har koronaviruset noen spesielle tiltak, så for de spesielt interesserte har folkehelseinstituttet laget en PowerPoint som heter: Bruk av personlig beskyttelsesutstyr i Primærhelsetjenesten Ved kontakt med personer med bekreftet eller mistenkt smittet med covid-19 (koronavirus) (fhi.no). Selv om den er laget til primærhelsetjenesten, har bruker av smittevernutstyr overføringsverdi til også andre institusjoner. 

Vi avslutter kurset med en morsom og viktig sang om håndvask, hentet fra podcasten "Berrum & Beyer snakker om greier" (youtube.com).

Om kurset

Kurset er laget for studenter som skal gå ut i praksis ved Fakultet for helsevitenskap, men er også relevant for helsearbeidere og andre som ønsker å lære mer om smittevern.
Dersom du har spørsmål om kurset kan du kontakte Ida Hellum Sandbekken (oslomet.no) eller Borghild Løyland (oslomet.no) ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid som har utformet kurset.