Slik skriver du en god søknad - Student

Slik skriver du en god søknad

Slik skriver du en god søknad

I søknaden skal du fortelle hvorfor du er kvalifisert og motivert for jobben du søker på. Målet er å bli kalt inn til et intervju. Her er noen gode tips til deg som skal skrive en søknad.

Vis hvorfor du er kvalifisert

Før du begynner å skrive er det viktig at du har klart for deg hva stillingen innebærer og hva arbeidsgiveren er ute etter. I søknaden skal du vise at du har kompetansen som trengs for å løse arbeidsoppgavene og hvordan du har tilegnet deg denne kompetansen. Fortell hva du kan bidra med på arbeidsplassen og hvilke egenskaper, kunnskaper og erfaringer du har som gjør deg til en sterk kandidat.

Vis hvorfor du er motivert

I søknaden skal du også fortelle hvorfor du har lyst på jobben. Forklar hva som har motivert deg til å søke, og vis arbeidsgiveren at du kjenner til selskapet og har genuint lyst til å arbeide for dem. Hvis du kjenner eller har pratet med noen som allerede er ansatt i selskapet kan det ofte være fint å nevne.

Hva mer bør du tenke på?
 

 • Begrunn påstandene dine og bruk eksempler

  Når du argumenterer for at du er kvalifisert og motivert for stillingen er det viktig at du også begrunner disse påstandene. Si noe om hvordan du har opparbeidet deg gode samarbeidsevner, og hvorfor du synes jobben virker interessant. Det beste er å bruke praktiske eksempler fra tidligere erfaringer som bevis på at du har disse egenskapene. Du kan også nevne konkrete arbeidsoppgaver og situasjoner du ser frem til å arbeide med hvis jobben blir din.

 • Velg ut det som er relevant

  En søknad skal ikke være lenger enn en side, derfor må du velge ut den informasjonen om deg selv som er aller mest relevant for stillingen. Pass på at du ikke bare gjentar det som allerede står i CV-en, men bruker plassen på å forklare hvorfor din bakgrunn gjør deg kvalifisert og motivert for akkurat denne stillingen.

 • Skill deg ut i mengden

  Mange arbeidsgivere får inn et stort antall søknader, og det er ikke sikkert de gir din søknad mer enn noen sekunders oppmerksomhet. Unngå klisjeer, generelle fraser og unødvendige presentasjoner av deg selv. Gå heller rett på sak, vær konkret, og begynn å forklare hvorfor du er kvalifisert og motivert med en gang. Skriv en innledning som fanger oppmerksomheten, og konsentrerer deg om å formidle hvorfor akkurat du er en unik og spennende kandidat.

 • Vær ryddig

  En søknad har et standard brevoppsett og skal være ryddig og lettlest. Skriv konkret og presist, og ha tydelige poeng slik at det blir lettere for leseren å huske hva budskapet ditt var i ettertid. Det er også veldig viktig at du ikke sender inn en søknad med skrivefeil. For mange arbeidsgivere kan dette være nok til at du ikke blir vurdert for stillingen i det hele tatt. Skriv et utkast, legg den fra deg og les så korrektur på ny igjen etter noen dager. Da merker du kanskje noe du ikke la merke til første gang. Det kan også være lurt å be noen andre om å se over søknaden for deg. Spør dem om de legger merke til skrivefeil eller forstyrrelser i oppsettet og om de synes budskapet kommer godt nok fram.

 • Pass på formalitetene!

  Mange arbeidsgivere benytter elektroniske rekrutteringsløsninger. Det vil si at du fyller ut et søknadsskjema hvor du legger inn CV, søknadsteksten og formalia, i stedet for å sende søknaden på epost. Det lønner seg å logge inn i den aktuelle rekrutteringsdatabasen i god tid før søknadsfristen for å undersøke hva som etterspørres. Hvis løsningen gir anledning til å laste opp vedlegg som CV og søknadsbrev må du likevel være påpasselig med å legge inn det som etterspørres i selve søknadsskjema.

  Hvis arbeidsgiver ikke benytter seg av elektroniske rekrutteringsløsninger skal søknadsbrevet følge et standard brevoppsett med følgende punkter:
  Navn og adresse på mottaker

  • Navn, adresse og kontaktinformasjon på avsender
  • Sted og dato
  • Tittel, eks: søknad på stilling som X
  • Selve søknadsteksten
  • «Vennlig hilsen» og ditt navn til slutt, evt. Underskrift
  • Evt. vedlegg (CV, attester, referanser)
  • Husk å sende søknaden som PDF!