Slik forbereder du deg til jobbintervjuet - Student

Slik forbereder du deg til jobbintervjuet

Slik forbereder du deg til jobbintervjuet

Jobbintervjuet kan fortone seg som en skummel affære, men har du blitt innkalt til intervju, betyr det at arbeidsgiver i utgangspunktet vurderer deg som formelt kvalifisert for stillingen og vil bli bedre kjent med deg. Gode forberedelser kan dempe nervøsitetene og gjøre intervjuopplevelsen god.

Dette bør du tenke gjennom før intervjuet

Selv om du ikke vet hvilke spørsmål du vil få under selve intervjuet, er det mye du kan gjøre og tenke gjennom på forhånd, for å forberede gode svar og refleksjoner:

 • Finn frem noen gode eksempler som illustrerer de påstandene du kommer med om deg selv i CV og søknaden.
 • Tenk gjennom hva som er dine sterke og svake sider. Hvilke av dine sterke sider er det som er viktige i jobben du søker?  Men hva med dine svake sider? Du vil jo ikke risikere at de kan koste deg jobben! Unngå å svare ”vet ikke”, ”har ingen” eller bruke ord som ”perfeksjonist” eller ”arbeidsnarkoman”. Et godt svar vil være å trekke frem en svak side eller et forbedringspotensiale og fortelle hvordan du går frem for at dette ikke vil hindre deg i å gjøre en god jobb.
 • Du kan bli spurt om hva du forventer å få i lønn. Undersøk på forhånd hvilken lønn som er vanlig for din utdanning, i den type stilling du søker eller i bransjen generelt. Du kan også nevne at du forventer lønn på lik linke med kolleger med samme arbeidsområde og basert på dine kvalifikasjoner.
 • Les deg opp på virksomheten du søker jobb i. Denne informasjonen kan du bruke om du blir bedt om å komme med innspill til hvordan de kan forbedre eller endre på noe.
 • Sjekk ut artikkelen Øv deg på jobbintervjuet og få tips til hvordan du kan øve deg på intervjuet med noen du kjenner!
 • Caseoppgaver og personlighetstester

  Det er ikke uvanlig at caseoppgaver og personlighetstester blir benyttet i ansettelsesprosesser. Begge deler er nyttige verktøy, som gir arbeidsgiver en god pekepinn på hvem du er, hvordan du liker å jobbe, hva som driver deg og hvordan du går frem for å løse oppgaver.  

  • Caseoppgaver er som regel faglige oppgaver som vil minne om oppgaver det forventes at du skal kunne løse i jobben du har søkt. Oppgaven kan du få tilsendt på forhånd, slik at du har tid til å forberede deg. Men det er heller ikke uvanlig at du får dem presentert under selve intervjuet og må komme opp med forslag til hvordan du ville gått frem, uten forberedelsestid. Caseoppgaver er en enkel måte for arbeidsgivere å få innblikk i hvordan du tilnærmer deg problemløsning på
  • Hvis personlighets- eller evnetester er en del av ansettelsesprosessen, blir du bedt om å ta testen i forkant av intervjuet. Testresultatene gir en indikasjon til arbeidsgiver på hvor du har dine styrker og svakheter. Testscoren vil danne utgangspunkt for samtalen under intervjuet og du vil få anledning til å kommentere, utdype og komme med eksempler på utslagene i testen.
 • Ulike intervjuformer

  Det finnes mange måter å gjennomføre et jobbintervju på. Når du blir innkalt til intervju kan det være greit å avklare hvilket format arbeidsgiver bruker, slik at du kan forberede deg på hva du ar vi vente.  Dette er de vanligste formene:

  Det «tradisjonelle» intervjuet

  Dette er fortsatt den vanligste intervjuformen. Her møter jobbsøkeren flere representanter for arbeidsgiver og svarer på spørsmål. Noen arbeidsgivere sverger til strukturerte intervjuer, hvor alle får stilt akkurat de samme spørsmålene og får lik tid til disposisjon. Andre arbeidsgivere foretrekker en mer ustrukturert form, hvor det ikke er planlagt mange spørsmål på forhånd. Dine svar på et spørsmål leder til et nytt spørsmål osv. De fleste arbeidsgivere legger seg gjerne et sted midt mellom, med et semistrukturert opplegg, hvor de har noen faste spørsmål og temaer som alle intervjukandidatene skal innom, men det er lagt inn rom for stille oppfølgingsspørsmål og mulighet til å fokusere på enkelte temaer ut fra kandidatens profil og svarene du gir.

  Gruppeintervju

  Denne intervjuformen er også mye brukt. Da vil du, sammen med flere andre aktuelle kandidater i søkerbunken, bli satt i grupper for å diskutere spørsmål eller løse oppgaver sammen. Denne intervjuformen blir ofte brukt når flere, gjerne nyutdannede skal ansettes. Gruppeintervju egner seg godt for arbeidsgivere som vil se hvordan du samarbeider og hvilke rolle du tar i grupper.

  Uformell prat

  Du kan oppleve å bli invitert til en uformell prat, hvor en potensiell arbeidsgiver ønsker å bli bedre kjent med deg, din motivasjon og hva du kan tilby. En slik samtale blir gjerne benyttet hvis du, gjennom nettverket ditt, er blitt tipset om å ta en prat med en arbeidsgiver som er på utkikk etter å ansette noen om den rette kandidaten dukker opp. 

  Noen ganger gjennomføres det flere intervjurunder. Da er som regel førstegangsintervjuet mer generelt enn de andre. I det første intervjuet ser man ofte på hvordan du personlig passer inn i virksomheten, mens andre runder er mer jobbspesifikk. Denne runden kan gå mer på hvordan ferdighetene dine vil passe inn i bedriften, og det er gjerne fagpersoner tilstede.
   

 • Noen praktiske tips

  • Ta på klær som du føler deg vel i, og som er presentable. Kanskje det kan være greit å se for seg hva man vanligvis går med i virksomheten du søker jobb.
  • Unngå dårlig ånde, røyklukt og sterk parfyme, og husk å kaste tyggegummi og snus før intervjuet.
  • Ikke kom for sent, kom heller litt for tidlig.
  • Ha et fast håndtrykk og se den du snakker med i øynene.
  • Takk gjerne ja hvis du blir tilbudt noe å drikke, det kan være greit å drikke tilgjengelig om du blir tørr i munnen.  
  • Smil, vær positiv og henvend deg til alle i rommet.