Droppe til innhold

Nyheter

Vil du bli bedre i norsk?

Vil du bli bedre i norsk?

Har du et annet førstespråk enn norsk? Da kan du få en personlig språktrener!

Akademisk språkpraksis (AKS) og Studieverkstedet tilbyr alle studenter ved OsloMet som har et annet førstespråk enn norsk en språkmakker. En språkmakker er en medstudent som snakker norsk flytende og som du kan praktisere norsk med, diskutere ulike språksituasjoner med, og stille spørsmål om norsk språk til. Målet er at du skal forbedre norskferdighetene dine slik at ditt læringsutbytte i studiet øker. 

Du og din språkmakker møtes to ganger i uka for å snakke sammen. Dere avtaler tidspunkt og møtested selv. Tema for samtalen bestemmer du, men i løpet av samtalen vil språkmakkeren dersom du ønsker det, kommentere uttale, flyt, grammatikk og ordvalg.

Les mer om Språkmakker-tilbudet.

Vil du ha en språkmakker, ta kontakt med Ingunn Nilsen: ingnil@oslomet.no,

tlf. +47 6723 52 04

chatbot-portlet