Viktige datoer for ingeniør- og datastudier høsten 2024 og våren 2025

Nyhetportlet

Klokke med kalender på skrivebordet. Kopper og ting i bakgrunnen.

Viktige datoer for ingeniør- og datastudier høsten 2024 og våren 2025

Viktige datoer og uker i ingeniør- og datastudiene på Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) høsten 2024 og våren 2025 – semesterplan:

Høsten 2024

 • Uke 31–32: Ny og utsatt eksamen (for våreksamener)
 • 13. august: Åpningsseremoni
 • 15. august: Ordinær undervisningsstart for førsteårsstudenter på bachelorstudier. Ingen undervisning etter 1400. 
 • 16. august: Ordinær undervisning. Ingen undervisning etter 1400.
 • 19. august: Ordinær undervisning starter for andre- og tredjeårsstudenter på bachelorstudier
 • Masterprogrammene har egne datoer for studie- og undervisningsstart
 • 1. september: Frist for søknad om utveksling i vårsemesteret
 • 6. september: Næringslivsdag
 • 27. september: Tillitsvalgtkonferansen. Tillitsvalgte har undervisningsfri.
 • 15. november: Siste undervisningsdag
 • Uke 47–50: Ordinær eksamensperiode. Ingen undervisning.
 • God jul!

Våren 2025

 • 6. januar: Ordinær undervisningsstart
 • 1. februar: Frist for søknad om utveksling i høstsemesteret 
 • Uke 8: Studieuke
 • Uke 8 – 9: Ny og utsatt eksamen (for høstemner) 
 • 25. april: Siste undervisningsdag for tredjeårsstudenter
 • 16. mai: Siste undervisningsdag 
 • 23. mai: Innleveringsfrist for bachelor- og masteroppgaver 
 • Uke 21-24: Ordinær eksamensperiode. Ingen undervisning
 • God sommer!

Semesterplan for våren 2024.