Droppe til innhold

Nyheter

En gjeng jenter sitter på gresset i treningstøy.

Foto: Benjamin A.Ward/OsloMet

Trenger du penger? Søk midler fra OsloMet-potten!

Trenger du penger til foreningen, et arrangement eller et helt nytt prosjekt for studenter? Les kriteriene og søk midler her.

 

 

Hvem kan søke om midler?

 • Studentforeninger
 • Studentorganisasjoner
 • Uformelle grupper av studenter

Søknadsfrister er 15. april og 1. oktober hvert år.

Hva kan du søke om midler til?

Ordningen skal være et supplement til andre støtteordninger. OsloMet-potten består av to deler.

Del 1 kan gi støtte til følgende:

 • Støtte til nye tiltak og arrangement
 • Supplerende støtte til drift av studentforeninger
 • Studentinitierte og –drevne tiltak med faglig tilsnitt
 • Aktiviteter som er med på å profilere OsloMet på en god måte

Til denne delen kan man søke om inntil kr. 20 000,-.

Del 2 kan gi støtte til følgende:

 • Stimuleringsmidler til nye tiltak og arrangementer
 • Studentinitierte og – drevne tiltak med faglig tilsnitt
 • Spesielle arrangementer og andre tiltak som er unaturlig å se på som en del av søkerens vanlige drift

Denne delen av ordningen gir kun støtte til initiativer som er åpne for alle studenter ved OsloMet.

Søknadssummen må være over kr. 20 000,-.

Eksempler på tiltak vi ikke støtter:

Dette gjelder både del 1 og 2.

 • Julebord, avslutning o.l. kull/klassearrangementer
 • Tiltak som er del av obligatorisk undervisning eller vurdering

Hvordan søker du?

Vi anbefaler alle søkere om å lese nøye gjennom tildelingskriteriene her før du sender søknaden.

Dersom disse er vanskelige å forstå kan du kontakte Organisasjonskonsulenten i Studentparlamentet.

Spør en gang for mye heller enn en gang for lite!

Vi anbefaler alle søkere om å lese nøye gjennom tildelingskriteriene her før du sender søknaden. Om du har noen spørsmål eller trenger hjelp til å utforme en bedre søknad, ta kontakt.

 

chatbot-portlet