Droppe til innhold

Nyheter

Oppdatert status – koronasituasjonen

Oppdatert status – koronasituasjonen

Studiestedene åpner for flere ansatte og studenter fra 11. mai. Les om dette og andre oppdaterte nyheter om håndteringen av koronakrisen.

Se også OsloMets samleside om Koronaviruset for ansatte og studenter

Dette er siste status fra OsloMet i forbindelse med koronaviruset (saken er oppdatert 8. mai):

Forutsetningen for tilgang for studenter og ansatte er at smittevernet ivaretas. 

Smittevern

Alle personer som gis tilgang til bygningene, må gjennomføre et nettkurs i smittevern og er ansvarlig for å følge OsloMets retningslinjer for smittevern

Tilgang til bygningene

Du kan fra 11. mai komme inn i bygningene våre med student- eller ansattkort med kode.

Digital undervisning ut vårsemesteret

Grunnet myndighetens råd i forbindelse med koronaviruset og usikkerhet om omfang og varighet av pandemien, er det vedtatt at undervisning som hovedregel gjennomføres digitalt ut vårsemestret 2020.
 
Vedtaket gir forutsigbarhet for studenter og ansatte i en krevende tid. Dersom det er forsvarlig i henhold til myndighetens anbefalinger, kan det legges til rette for at undervisning som er vanskelig å gjennomføre digitalt kan gjennomføres på campus, for eksempel bruk av laboratorier, øvingsposter og verksteder.

 Stor tiltro til hver enkelt

– Jeg er glad for at vi nå kan åpne opp for at enda flere studenter og ansatte som har behov for det, kan komme tilbake på arbeidsplassene sine før semesterslutt, sier rektor Curt Rice.

– Jeg har stor tiltro til at hver enkelt tar ansvar for å følge smittevernreglene, slik at den gradvise gjenåpningen av universitetet går bra, sier han.

Viktig informasjon fra regjeringen om: stengte campuser, eksamen, praksis, autorisasjon, tilrettelegging,og å være student og beredskapspersonell

Vanlig undervisning avlyst

All undervisning med fysisk oppmøte (i klasserom, forelesningssaler, grupperom og lignende) på OsloMet ble avlyst fra torsdag 12. mars. Undervisningen foregår som hovedregel digitalt, og dette vil gjelde for hele vårsemesteret.

Les mer om hjelpemidler til undervisere for digital undervisning.

Eksamen

Alle skriftlige skoleeksamener endres til hjemmeeksamen ut vårsemesteret. Muntlige eksamener som kan gjøres digitalt, blir endret til muntlig digital eksamen som tas hjemmefra. Dette på grunn av den usikre situasjonen rundt koronaviruset. Du vil snarlig få informasjon om tid og vurderingsform for din eksamen i Studentweb, Canvas eller på e-post. 

Endringer i eksamen og oppgaveinnleveringer.

Studenter i praksis

Informasjon om praksis

Vi er alle i en vanskelig situasjon, og OsloMet jobber aktivt med å finne gode løsninger og svare på henvendelser. Informasjon oppdateres på nett, og mer spesifikk informasjon om din praksis får du fra ditt fakultet. Kunnskapsdepartementet har vedtatt å gi universiteter og høyskoler mer fleksibilitet i gjennomføring av praksis for studenter. Du vil få informasjon om hvordan dette vil bli gjort ved din utdanning.

Praksis på HV

Praksis på LUI

Praksis på SAM og TKD

Du finner informasjon på fakultetenes sider om Koronaviruset:

Studenter i utlandet

Oppdatert informasjon for studenter som er eller har vært på utveksling våren 2020 og studenter som ønsker å dra på utveksling høsten 2020

UD fraråder alle reiser 

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder inntil videre.

Avbestilling av reiser/flybilletter:

Spørsmål om kansellering av reise og reiseforsikring må rettes til forsikrings- eller reiseselskapet. Ansatte kan lese mer her om refusjon av avlyste reiser på grunn av koronavirus.

Arrangementer avlyst

Alle arrangementer i regi av OsloMet avlyses eller utsettes inntil videre. 

Mistanke om koronasmitte

Følg Folkehelseinstituttets anbefalinger. Sidene oppdateres ofte.

Kontaktinformasjon

  • Legevakten i Oslo har stor pågang, og det er viktig at innbyggere som har spørsmål om korona henvender seg via Helsedirektoratets informasjonstelefon 815 55 015
  • Du finner informasjon og konkrete råd om koronaviruset på helsenorge.no. 
  • Oslo kommune sin telefon for spørsmål relatert til korona: 21 80 21 82
  • Lillestrøm kommune sin telefon for spørsmål relatert til korona: 66 93 20 40
  • For spørsmål om studiehverdagen, eksamen, praksis og liknende, bruk vårt kontaktskjema. Det er mange som har spørsmål nå og det er derfor lengre ventetid enn vanlig. Informasjon som gjelder ditt emne og din praksis kommer på Canvas og e-post.
  • For spørsmål fra studenter om reiser og utveksling, kontakt internasjonal koordinator på ditt fakultet.

Hvis du føler deg urolig og trenger noen å snakke med kan du ta kontakt med SiO Helse eller Studentpresten ved OsloMet på telefon eller e-post. 

Universitetet satte beredskapsstab 28. februar, og tiltak blir vurdert fortløpende.

Oppdateringslogg:

1.april lagt til informasjon om studenter og hjemreise innenlands

3. april lagt til informasjon om fortsatt stengte bygg og lagt til lenke med endringer i eksamen.

8. april lagt til informasjon om at regjeringen åpner for at en liten gruppe studenter, stipendiater og ansatte kan få tilgang til studiestedene fra 27. april. De personene dette gjelder, vil få direkte beskjed.

21. april lagt til lenke til artikkelen med utfyllende informasjon om den definerte gruppen med studenter og ansatte som vil gis tilgang til studiestedene fra og med 27. april

30. april lagt til informasjon om at det åpnes for flere ansatte fra 11. mai

5. mai lagt til informasjon om utveksling høsten 2020

8. mai lagt til nye retningslinjer for tilgang til bygningene for studenter og ansatte, og informasjon om at stipendiater kan søke om forlengelse ved forsinkelser som skyldes korona

 

chatbot-portlet