Nyheter - Student

Nyhetportlet

Koronaberedskap og studiestart

Koronaberedskap og studiestart

Vi er i gang med et annerledes høstsemester. Les oppdatert status for tiltakene og tilpasningene på OsloMet i forbindelse med koronapandemien.

Høstsemesteret 2020 er i gang, og OsloMet følger fortløpende med på utviklingen av situasjonen med koronaviruset og forholder oss til råd fra myndighetene.

- Høstsemesteret kommer nok til å preges av at smittesituasjonen stadig er i endring. Men jeg tror vi alle skal klare å vise omsorg for hverandre og følge smittevernregler, slik at vi får et så godt semester som mulig, sier rektor Curt Rice.

OsloMet har satt beredskapsstab. Hovedfokus er å forberede virksomheten på å håndtere en krevende smittesituasjon. 

Smittevern

Studenter og ansatte skal gjennomføre kurs i smittevern, og til enhver tid følge OsloMets gjeldende rutiner for smittevern

Det anbefales fra 17. august 2020 å bruke munnbind i kollektivtrafikken i Oslo når det er trangt om plassen, samt i enkelte undervisnings- og arbeidssituasjoner. Vi vil sørge for munnbind til alle studenter og ansatte i de undervisnings- og arbeidssituasjonene der det ikke er mulig å opprettholde én meter avstand. 

Fortsatt hjemmekontor for mange

Ansatte som ikke har kritiske funksjoner i forbindelse med undervisning, studentmottak eller førstelinjetjenester, bør som hovedregel fortsatt jobbe hjemmefra. Du har anledning til å jobbe fra kontoret, men personalledere skal koordinere belegget for å sikre at det ikke overstiger 50 % av de ansatte. 

Dette er et tiltak blant annet for å redusere belastningen på kollektivtrafikken.

Undervisning

OsloMet gjennomfører høsten 2020 en kombinasjon av fysisk og digital undervisning.

Biblioteker og lesesaler

Bibliotekene er åpne og betjente. Les om bibliotekenes smitteverntiltak

Mistanke om koronasmitte

Ved mistanke om smitte skal du kontakte fastlegen eller koronatelefonen. 

Les spørsmål og svar til studenter angående symptomer, testing, karantene og tilfeller av smitte.

Les spørsmål og svar til ansatte angående hva vi gjør med smittetilfeller eller mistanke om smitte på OsloMet.

Kontaktinformasjon

  • Helsedirektoratets informasjonstelefon 815 55 015
  • Du finner informasjon og konkrete råd om koronaviruset på helsenorge.no. 
  • Oslo kommunes koronatelefon: 21 80 21 82
  • Lillestrøm kommunes koronatelefon: 66 93 20 40
  • For å kontakte fakultetet ditt om studierelaterte spørsmål, tilpasninger, eller spørsmål relatert til karantene og smitte, bruk vårt kontaktskjema.
  • Informasjon som gjelder ditt emne og din praksis kommer på Canvas og e-post.

Praksis

Les om gjennomføringen av praksis for studenter på de ulike fakultetenes nettsider:

Utveksling

All utveksling høsten 2020 ble avlyst. Våren 2021 åpner vi opp for utveksling til og fra våre europeiske partnerinstitusjoner. Utveksling utenfor Europa kanselleres. All praksisutveksling er dessverre kansellert, både innenfor og utenfor Europa.

Trenger du noen å snakke med?

Hvis du føler deg urolig og trenger noen å snakke med, kan du ta kontakt med SiO Helse eller Studentpresten ved OsloMet på telefon eller e-post. 

Mer informasjon om koronatiltak på OsloMet

Samleside om koronaviruset for studenter og ansatte 

Flere artikler til ansatte om koronatiltak på OsloMet