Droppe til innhold

Nyheter

Korona, undervisning og praksis

Korona, undervisning og praksis

Undervisning og praksis blir påvirket av koronaviruset. Les spørsmål og svar om hva dette betyr for studenter.

Sist oppdatert fredag 3. april 2020 kl 15.45

Innhold

Viktig informasjon

Siste status og generell informasjon til studenter og ansatte om koronaviruset. 

Vi oppfordrer alle våre studenter til å reise hjem. Se egen artikkel om studenter og utveksling med praktisk informasjon og kontaktinformasjon for studenter og foresatte.

Viktig informasjon fra regjeringen om stengte campuser, eksamen, praksis, autorisasjon, tilrettelegging,og å være student og beredskapspersonell.

Undervisning

Hva skjer med min undervisning nå? 

All undervisning ut semesteret skal nå gjennomføres digitalt.  

Hvis det blir forsvarlig å åpne campus for studenter og ansatte kan det legges til rette for at planlagt undervisning (som ikke kan gjennomføres digitalt) kan gjennomføres på campus. 

Hvordan deltar jeg i digital undervisning, og hvordan bruker jeg Zoom? 

Du skal få beskjeder i Canvas om undervisningen. Du bør installere dataprogrammet Zoom på din egen PC. Zoom er det digitale klasserommet som vil bli mye brukt. Få mer informasjon om Zoom og hvordan du installerer og bruker det. 

Kan jeg lese på campus eller hente bøker på biblioteket?

OsloMets lokaler er stengt for studenter og ansatte fra 12. mars og fram til 14. april. Det gjelder også universitetsbiblioteket. Det er ikke mulig å benytte biblioteket eller resten av OsloMets lokaler i denne perioden.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg kan ha blitt smittet av en medstudent? 

Du må kontakte fastlegen din for råd om hva du bør gjøre videre.

Praksis  

Jeg skal snart ut i praksis, eller er for øyeblikket i praksis, hvordan vet jeg om jeg skal møte eller ikke?  

  • Følg med på din student-e-post for ev. endringer.

  • Du vil få beskjed om du ikke skal møte på grunn av forhold ved ditt praksissted.

  • Følg med på ditt praksissteds nettsider. Forhold deg til ditt praksissteds føringer når det gjelder korona.

  • Se spørsmål under hvis du selv har vært på reise eller er utsatt for smitte. 

Skoler og barnehager over hele landet er stengt. Hva skjer med praksis for studenter på lærerutdanningene? 

Hva skjer med praksis for studenter på helseutdanningene?

Har du vært i områder med koronasmitte og skal ut i praksis?

Har du hatt kontakt med en som er bekreftet syk med koronavirus?  

  • Kontakt fastlegen din for oppfølging før du går i praksis.   

Hva skal jeg gjøre dersom jeg har blitt eksponert for smitte i praksis i helsetjenesten? 

  • Studenter i praksis i helsefag behandles på samme måte som helsetjenestens ansatte når det gjelder smitte. Du vil få informasjon fra praksisstedet ditt om hva du bør gjøre.  

  • Du vil få informasjon fra ditt praksissted eller fra OsloMet dersom praksisstedet mistenker smitte i avdelingen. 

  • Ta kontakt med studieadministrasjonen på OsloMet via vårt kontaktskjema dersom du får vite at du er utsatt for smitte i praksis.

Kan jeg risikere å ikke få fullført utdanningen min fordi jeg ikke får praksisplass på grunn av korona-utbruddet?  

OsloMet jobber for at studentene skal få fullført utdanningene sine så langt det er mulig. Vi jobber nå med å utarbeide alternative undervisningsformer og praksis. OsloMet vil strekke seg langt for at studenter ikke skal bli forsinket i studiene på grunn av korona-utbruddet. Vi er spesielt opptatt av sisteårsstudentene som skal ut i jobb, og disse studentene vil ha høy prioritet.  

Noen utdanninger har strenge nasjonale krav som gjelder for at den skal være godkjent.
Nå har Kunnskapsdepartement og OsloMet kommet med nye midlertidige regler for å sikre at studentene får gjennomført utdanningen sin så langt det er mulig..

Fakultetene kan nå gjøre unntak slik at du kan fortsette på studiet og ta igjen krav du ikke har fullført på et senere tidspunkt. Det er opp til fakultetene å sette en frist for når du må ta igjen krav du ikke får gjennomført som planlagt.

Hva skjer hvis jeg må være borte fra praksis pga. koronaviruset? 

Fakultetene jobber med alternative former for praksis og kan nå gjøre unntak slik at du kan ta igjen praksis på et senere tidspunkt.

Ta kontakt via vårt kontaktskjema dersom du har flere spørsmål. 

Vil jeg få godkjent fravær på praksis ved sykdom/karantene? 

Ved eventuelt langvarig karantene og fravær på grunn av koronaviruset, ser vi på finne alternative undervisningsformer og praksis. OsloMet vil strekke seg langt for at studenter ikke skal bli forsinket i studiene på grunn av korona-utbruddet.

OsloMet har oversikt over alle studenter som er i praksis, og holder løpende kontakt med våre partnerinstitusjoner. Praksisstudenter har samme rettigheter som de ansatte ved institusjonen der de er i praksis. 

Fakultetene følger opp sine praksisstudenter direkte. 

Les generell informasjonen på våre nettsider om 

OsloMet sine Internklinikker på institutt for fysioterapi og på ortopediingeniør er å regne som vanlige helsetjenester. Studenter som har praksis der og ansatte som veileder blir da omfattet av retningslinjene fra Folkehelseinstituttet (fhi.no). Fakultet HV er kontaktpunkt for de som jobber ved internklinikkene. 

Slik følger OsloMet opp studenter og ansatte som kan være utsatt for smitte

Vi har kontakt med, og vurderer fortløpende oppfølgingen av, studenter og ansatte som kan ha vært eksponert for smittespredning i samarbeid med helsetjenesten. Hvis noen er smittet gjør helsevesenet smittesporing. Personer som har oppholdt seg i nærheten av en smittet person vil bli kontaktet av helsemyndighetene og settes i hjemmekarantene. 

Studentstøttetjenester for deg som er urolig og trenger noen å snakke med

Jeg føler meg urolig og redd på grunn av korona-viruset. Kan jeg snakke med noen? 

Hvis du føler deg urolig og trenger noen å snakke med kan du ta kontakt med SiO Helse eller Studentpresten ved OsloMet på telefon eller e-post. 

Husk at hvis du lurer på noe om korona-viruset eller har mistanke om korona-smitte må du følge rådene hos Folkehelseinstituttet.

Hvem kan jeg snakke med om mine rettigheter som student? 

Studentombudet ved OsloMet kan kontaktes på telefon eller e-post dersom du har spørsmål om dine rettigheter som student.

Har du spesifikke spørsmål om ditt studie, praksis eller eksamen? Ta kontakt med ditt fakultet gjennom kontaktskjema.

Se full oversikt over alle tilbud til deg som er student og trenger noen å snakke med.

Informasjon fra fakultetene

Oppdateringslogg:

  • Informasjon om eksamen tatt ut og flyttet til egen side 25. mars 2020
  • Ny informasjon om pensum via Nasjonalbiblioteket, 31. mars 2020

 

chatbot-portlet