Nyheter - Student

Nyhetportlet

En fysioterapeut behandler en pasient.

Behandlingstilbud ved Institutt for fysioterapi

Fysioterapeutstudenter under veiledning av erfarne fysioterapeuter tilbyr utredning, veiledning, behandling og oppfølging av både kroniske og akutte plager,

Vi tilbyr utredning, veiledning, behandling og oppfølging av både kroniske og akutte plager, sykdommer eller skader (f.eks. idrettsskader). Du kan også få tilbud om forebyggende behandling for deg som trenger veiledning og oppstart av trening. Du trenger ikke henvisning fra lege. Individuell undersøkelse og behandling utføres av fysioterapistudenter under veiledning av erfarne fysioterapeuter.

Dette kan vi hjelpe deg med

Vi behandler mange typer diagnoser og plager som for eksempel:

 • Vondt i ryggen
 • Spenninger og stivhet i kroppen
 • Svimmelhet
 • Smerter i nakke, skuldre, armer
 • Vondt i knærne
 • Idrettsskader (kneskader, Schlatters, menisk, korsbånd, Akilles med mer)
 • Artrose / gikt
 • Leddsmerter
 • Fibromyalgi
 • MS Multippel sklerose
 • Slag
 • Bekkensmerter

Vi tilbyr både individuell behandling og gruppetrening innen to fysioterapeutiske studieretninger; fysioterapi og mensendieck.

Forutsetningen for god behandling av deg og en god læringsprosess for studenten, er at du møter opp til hver avtalt behandlingstime. Studentenes praksis ved poliklinikken er en vesentlig del av undervisningen og er derfor grunnleggende for studentens utdanning.

Smittevern korona

Regjeringen har utarbeidet en bransjestandard for fysioterapeuter. Den er laget for å beskytte både pasient og terapeut i én-til-én-situasjoner. Bransjestandarden legges til grunn ved undersøkelse og behandling på klinikkene våre:

 • Alle studenter og ansatte har gjennomgått smittevernkurs
 • Vi har økt renhold og desinfisering
 • Vi har økt håndhygiene
 • Vi håndhilser ikke
 • Vi følger smittevernregler som hindrer smitte mellom våre medarbeidere
 • Utstyr og kontaktflater vil bli hyppig vasket/desinfisert

Vi oppfordrer deg til å følge Folkehelseinstituttet sine retningslinjer for smittevern:

 • Ha god håndhygiene
 • Ikke håndhilse
 • Holde avstand der det er mulig 
 • Hånddesinfeksjon er tilgjengelig på avdelingene

Individuell behandling

Individuell undersøkelse og behandling utføres av fysioterapistudenter under veiledning av erfarne fysioterapeuter. Time må bestilles på forhånd. Første undersøkelse varer én time. Øvrige behandlinger varer i 40 minutter. Et behandlingsløp er normalt mellom 8-11 ganger, avhengig av diagnose og fremgang.

 
Ta kontakt: Tlf. 67 23 64 88