Nyheter - Student

Nyhetportlet

En gruppe studenter går utenfor Pilestredet 46

Studenter ved Pilestredet 46

Årets student - her er finalistene

Se hvilke tre finalister som kan bli årets student. Alle har gjort en spesielt god innsats for sine medstudenter.

Prisen "Årets student" går til en student som har gjort en ekstra god innsats for studie- og læringsmiljøet, eller som er et forbilde for andre studenter. Formålet med prisen er å gi en påskjønnelse til en student som har utmerket seg spesielt ved OsloMet.

Vinneren skal kåres og prisen deles ut i løpet av august.  

Statutter for årets student

Tre finalister

Finalistene til prisen "Årets student" i 2021 er:

  • Sahil Zafar, journalistikk (bachelor)
  • Carla Louise Hughes, International Social Welfare and Health Policy (master)
  • Ali Mohammed Zedan, dataingeniør (bachelor)

Juryens begrunnelser

Sahil Juneed Zafar

Sahil Juneed Zafar har tatt ett særlig stort initiativ til å bedre og forenkle medstudentenes hverdag. Han ble valgt til klassens tillitsvalgt og har fungert fabelaktig i denne rollen. Sahil har hatt medstudentenes psykiske helse og trivsel i fokus og har ved flere anledninger tatt initiativ til sosiale aktiviteter. På et tidspunkt arrangerte han blant annet åpen zoom-lunsj hver dag for at de som slet skulle ha et sted å møtes og snakke med noen. Sahil bruker fritiden sin til å kommunisere med medstudenter og vil alltid inkludere alle.

Sahil er bevisst sin rolle som tillitsvalgt og representerer studentene på en god måte, evaluerer studiene og gir tilbakemeldinger om det som ikke fungerer. Sahil Zafar har i tillegg vært aktiv i sosiale medier med imøtekommende innlegg for de som har det litt ekstra vanskelig.

Carla Louise Hughes

Etter å ha flyttet til Norge under pandemien fra Storbritannia, var det en utfordring i seg selv å opprette forbindelser med noen i det hele tatt, men Carla har likevel bygd et godt nettverk hvor det har vært mulig å få kontakt med medstudenter. Hun har gjort alt hun kan for å få mest mulig ut av tiden sin på OsloMet. Blant annet ved å tilbringe tid med nye venner og andre internasjonale studenter på spesielle tider av året som jul, nyttår, påske etc. Etter å ha blitt med i Center for Research on Pandemics & Society (PANSOC) i 2021, har hun også aktivt oppfordret medstudenter til å bli en del av PANSOC.

Carlas tilknytning til PANSOC og de utenomfaglige norsktimene hun tar på OsloMet er gode eksempler på hvordan hun har utmerket seg og styrket studiene på en positiv måte. Dette, ved siden av å oppnå gode resultater i sine obligatoriske studier og delta i Buddy-programmet for innreisende studenter, som dessverre ble avlyst på grunn av Covid-19.

Carla bidrar til OsloMets rykte gjennom sosiale medier både personlig og gjennom studentarbeidet med OsloMet sosiale medier. En del av hennes suksess i den rollen har vært å utvide OsloMets internasjonale publikum ved konsekvent å dele informasjon på engelsk. Carlas samfunnsengasjement og forståelse av menneskers liv og bakgrunn kommer blant annet frem av en bestemt video der hun diskuterer tips om hvordan man kan leve som en internasjonal student under korona, hvor hun fremhever behovet for å ta vare på både den mentale og fysiske helsen gjennom denne vanskelige tiden.

Carla Louise Hughes er en flott ambassadør for OsloMet.

Ali Mohammed Zedan

Han innehar eksepsjonelle ferdigheter og en initiativtaker som har bidratt til å skape trivsel og samarbeid, og vært svært inkluderende overfor medstudenter og andre. Hans sosiale ferdigheter og bidrag har vært av stor verdi for fakultetet. Hans tverrkulturelle kompetanse er en enestående egenskap som gir han et unikt perspektiv. Han er blant annet styremedlem i Syrian Student Association hvor han bidrar sterkt. Foreningen promoterer et mangfoldig studentmiljø hvor alle skal ha de samme mulighetene. Dette trenger vi på alle fakulteter. Ali Mohammed er en sosial brobygger.

Han har bidratt faglig for medstudenter både som studentmentor og Orakel som er tilgjengelig både i og utenfor studietiden. Han har hjulpet studenter som nylig har kommet til Norge og som ikke har god nok informasjon om hvordan søke seg til høyere utdanning og annen relevant informasjon for å fungere ved OsloMet.

Alle kjenner Ali Mohammed, vet hvor snill han er og hvor mye han er til hjelp. Han har engasjert oss studenter til å gjøre vårt beste og aldri gi opp. Han er rett og slett en rollemodell. Han anbefaler OsloMet til alle søkere og snakker alltid om det gode miljøet vi har på skolen. Ali Mohammed er aktiv i sosiale medier og snakker om mange aktuelle temaer. blant annet om studiene og OsloMet generelt. Ali Mohammed kan flere språk og er alltid inkluderende overfor medstudenter. 

«Da jeg begynte på OsloMet visste jeg ingenting om hvordan det var å studere ved et universitet. Jeg visste ikke hvordan jeg registrerte meg, skrev en oppgave o.l. Uten Ali Mohammeds støtte og hjelp fikk jeg muligheten til å studere og bli bedre. Han fortjener denne prisen!” (fra nominasjonstekst).

Les om fjorårets vinner, Rameen Jamshaid Khan.