Droppe til innhold

Simulerings- og ferdighetsenheten

Simulerings- og ferdighetsenheten (SF-enheten) har som mål at studenter innenfor sykepleiefaget skal få lære og få trene på ulike ferdigheter og prosedyrer for å være forberedt til å møte praksis - både som student og som ferdig utdannet sykepleier. For at dette målet skal nås er det viktig at du som student følger de bestemmelser som gjelder for enheten.

SF-enheten ligger i Pilestredet park 35, i plan "U2” og har 34 senger. Vi beregner tre studenter pr. seng, dvs. at den totale kapasiteten er på 102 studenter.

Reservering

Sengene på SF-enheten kan reserveres for egen trening etter kl. 16.00. Reservasjon gjøres i egen bok. Boken finner du rett innenfor inngangen til enheten.

Grupperom

I tilknytning til SF-enheten er det også et grupperom (U2-031). Grupperommet er primært forbeholdt studentene som er på SF-enheten, men kan også reserveres etter kl. 16.00 av andre når det er ledig. Grupperommet har 16 plasser og er utstyrt med tavle, overhead, TV og video.

Informasjon til deg som bruker Simulerings- og ferdighetsenheten

Målsetting

Studenter innenfor sykepleiefaget skal få lære og trene på ulike ferdigheter og prosedyrer for å være forberedt til å møte praksis som student og som ferdig utdannet sykepleier.

OsloMet setter pris på aktive og engasjerte studenter, og vil legge forholdene til rette for at du kan få kunnskaper om, innsikt i og ferdigheter i sykepleiefaget.

Vi håper at du som student vil føle deg vel her og bli inspirert til læring av faget.

Vi lover å gjøre vårt til at øvingene skal skje i et godt læringsklima.

For å lykkes fullt ut trenger vi din hjelp.

Egen opptreden

 • Husk å registrere deg når du er på SF-enheten. Det er krav om oppmøte her.
 • Legg vekt på å finne fram til gode samhandlingsstrategier.
 • Opptre og ta ansvar som om du var på en vanlig sykehusavdeling.
 • Vi vil anbefale at du engasjerer deg slik at du kommer i kontakt med gode læresituasjoner.
 • Vær ikke redd for å søke lærerveiledning eller å ta kontakt med medstudenter.
 • Følg bestemmelsene som gjelder for SF-enheten.
 • Det er lov til "å prøve og feile".
 • Hjelp din medstudent til å lykkes hvis du bli spurt.
 • Tenk gjennom det du skal gjøre før du setter igang.

Studentansvar - individuelt og felles ansvar

Det estetiske er ofte avgjørende for hvordan mennesker trives, hjelp derfor til slik at alle kan trives når de benytter enheten.

 • Garderobene benyttes til personlige eiendeler
 • Bruk uniform og overhold uniformsbestemmelsene under kurs og øvelser
 • Hold god orden under og etter kurs/øvelser
 • Gjør deg kjent med utstyr, hvordan det skal rengjøres og hvor det skal settes på plass
 • Påse at lager, desinfeksjonsrom og avfallsrom er ryddig og rent
 • Rydde kjøkkenet, sette oppvask inn i maskin eventuelt rydde ut
 • Sørge for at alle sengene til enhver tid er oppredd og skiftet på
 • Sette stoler og nattbord på plass
 • Tørke støv av nattbord, seng, stol, lamper, trillebord og benker
 • Rydde søppel og kaste dette på henviste plasser på avfallsrommet
 • Legge skittentøy i sekkene, lukke dem igjen og legge på tøytraller
 • Sørge for at tomflasker/kaffebeger med mer blir ryddet bort
 • Henge forhenget mot vegg/vindu
 • Det er ikke tillatt å fjerne utstyr fra øvingsposten
 • Det er ditt ansvar at disse reglene blir fulgt og at neste bruker kommer til en ryddig avdeling.

 

chatbot-portlet