Simulerings- og ferdighetssentralen | Praksis | HF - Student

Simulerings- og ferdighetsenheten

Simulerings- og ferdighetsenheten

I simulerings- og ferdighetsenheten (SF-enheten) kan du som student innenfor sykepleiefaget trene på ulike ferdigheter og prosedyrer under utdanningen din.

Simulerings- og ferdighetsenheten (SF-enheten) har som mål at studenter innenfor sykepleiefaget skal få lære og få trene på ulike ferdigheter og prosedyrer for å være forberedt til å møte praksis - både som student og som ferdig utdannet sykepleier. For at dette målet skal nås er det viktig at du som student følger de bestemmelser som gjelder for enheten.

SF-enheten ligger i Pilestredet park 35, i plan "U2” og har 36 senger og en enhet i Pilestredet 32 2. etg. som har to sengerom med tilsammen 10 senger. Denne enheten har også fem rom som er spesialdesignet for simulering. Ved gjennomføring av kurs beregnes det tre studenter pr. seng, dvs. at den totale kapasiteten er på 138 studenter.

Reservering

Sengene på SF-enheten i Pilestredet park kan reserveres for egen trening etter kl. 16.00. Reservasjon gjøres digitalt via timeplansystemet. Utstyr for trening er tilgjengelig på "studentlageret" på SF-enheten i Pilestredet park 35 (PP35). Av miljøhensyn oppfordrer vi til gjenbruk både av engangsartikler og tøy.

Student BEST (Bedre og systematisk traumebehandling).

Eksempel på simulering i sykepleie (youtube.com).

Informasjon til deg som bruker Simulerings- og ferdighetsenheten

Målsetting

Studenter innenfor sykepleiefaget skal få lære og trene på ulike ferdigheter og prosedyrer for å være forberedt til å møte praksis som student og som ferdig utdannet sykepleier.

OsloMet setter pris på aktive og engasjerte studenter, og vil legge forholdene til rette for at du kan få kunnskaper om, innsikt i og ferdigheter i sykepleiefaget.

Vi håper at du som student vil føle deg vel her og bli inspirert til læring av faget.

Vi lover å gjøre vårt til at øvingene skal skje i et godt læringsklima.

For å lykkes fullt ut trenger vi din hjelp.

Egen opptreden

 • Husk å registrere deg når du er på SF-enheten. Det er krav om oppmøte her.
 • Legg vekt på å finne fram til gode samhandlingsstrategier.
 • Opptre og ta ansvar som om du var på en vanlig sykehusavdeling.
 • Vi vil anbefale at du engasjerer deg slik at du kommer i kontakt med gode læresituasjoner.
 • Vær ikke redd for å søke lærerveiledning eller å ta kontakt med medstudenter.
 • Følg bestemmelsene som gjelder for SF-enheten.
 • Det er lov til "å prøve og feile".
 • Hjelp din medstudent til å lykkes hvis du bli spurt.
 • Tenk gjennom det du skal gjøre før du setter igang.

Studentansvar - individuelt og felles ansvar

Det estetiske er ofte avgjørende for hvordan mennesker trives, hjelp derfor til slik at alle kan trives når de benytter enheten.

 • Garderobene benyttes til personlige eiendeler
 • Bruk arbeidsdrakt og overhold bestemmelsene for arbeidsdrakt under kurs og øvelser
 • Hold god orden under og etter kurs/øvelser
 • Gjør deg kjent med utstyr, hvordan det skal rengjøres og hvor det skal settes på plass
 • Påse at lager, desinfeksjonsrom og avfallsrom er ryddig og rent
 • Rydde kjøkkenet, sette oppvask inn i maskin eventuelt rydde ut
 • Sørge for at alle sengene til enhver tid er oppredd og skiftet på
 • Sette stoler og nattbord på plass
 • Tørke støv av nattbord, seng, stol, lamper, trillebord og benker
 • Rydde søppel og kaste dette på henviste plasser på avfallsrommet
 • Legge skittentøy i sekkene, lukke dem igjen og legge på tøytraller
 • Sørge for at tomflasker/kaffebeger med mer blir ryddet bort
 • Henge forhenget mot vegg/vindu
 • Det er ikke tillatt å fjerne utstyr fra øvingsposten
 • Det er ditt ansvar at disse reglene blir fulgt og at neste bruker kommer til en ryddig avdeling.