Praksis for årsstudiet i bibliotek- og informasjonsfag (nettstudium) | Praksis | SAM - Student

Praksis for årsstudiet i bibliotek- og informasjonsfag (nettstudium)

Praksis for årsstudiet i bibliotek- og informasjonsfag (nettstudium)

Spørsmål og svar om praksisperioden på Årsstudium i bibliotek- og informasjonsfag (nettstudium)

Hva er de formelle kravene for praksis?

Som en del av årsstudiet i bibliotek- og informasjonsfag må du gjennomføre og få godkjent en praksisperiode som tilsvarer minst tre måneder fulltid i fagbibliotek, folkebibliotek, skolebibliotek eller annen beslektet virksomhet. Om det er hensiktsmessig kan praksisarbeidet strekkes over en lengre periode, f.eks. at du jobber seks måneder i en 50 prosent stilling i stedet. Studiet regnes ikke som avsluttet før du har gjennomført og fått godkjent og praksisperioden.

Hjelper dere meg med å finne praksisplass?

OsloMet er dessverre ikke behjelpelig med å finne praksisplass til fjernstudenter.

Hvilket opplegg må jeg følge på praksisplassen?

Studenten bør delta i de daglige aktivitetene i biblioteket. OsloMet legger ikke opp et fast program for praksisperioden. Erfaringsmessig tilbyr praksisstedene ulikt opplegg til praktikantene, og vi baserer oss på at praksisbibliotekar og praktikant sammen blir enige om passende arbeidsoppgaver.

Har du allerede praksis fra bibliotek eller annen beslektet virksomhet?

Du kan få godkjent praksis du har gjennomført før du blir tatt opp til studiet. Slik går du fram: Dokumentasjon (attest) fra praksisstedet skannes inn, og sendes til studieadministrasjonen på sam-abi-fjern@oslomet.no. Attesten må inneholde opplysninger om stillingsprosent, varighet og beskrivelse av utførte arbeidsoppgaver. Forutsatt at innsendt dokumentasjon tilfredsstiller våre krav til praksis, vil praksisen godkjennes. Dette vil være synlig i Studentweb under Resultater.