Praksisinformasjon - yrkesfaglærerutdanning i design og håndverk | Praksis | LUI - Student

Praksisinformasjon YFL DH t.o.m. kull 2019

Praksisinformasjon YFL DH t.o.m. kull 2019

Nedenfor følger praksisinformasjon gjeldende spesifikt for yrkesfaglærerutdanningen i design og håndverk (YFL DH) til og med kull 2019.

Øvrig praksisinformasjon for YFL er felles og finnes her: https://student.oslomet.no/praksis-yfl.