Praksis - Jordmorutdanningen | Praksis | HF - Student

Praksis ved jordmorutdanningen

Praksis ved jordmorutdanningen

Praksisstudiene gjennomføres i ved føde- og barsel- og gynekologiske enheter i sykehus, samt i svangerskapsomsorgen i kommune. Jordmorutdanningen har avtaler om praksisplasser i svangerskapsomsorgen og sykehus på Østlandet. Det varierer hvor mange praksisplasser vi har i hvert fylke, og det kan være nødvendig å leie hybel under praksisstudiene.