Øv deg til jobbintervjuet Karriere | Studentstøtte - Student

Øv deg til jobbintervjuet

Øv deg til jobbintervjuet

Denne øvelsen er tenkt som et utgangspunkt for deg ønsker å forberede deg til et jobbintervju.

Spill deg god

Få en venn til å spille rollen som arbeidsgiver, og ha gjerne med en venn som observatør i tillegg, eller la "arbeidsgiveren" observere deg og gi deg tilbakemeldinger.

For å hjelpe "arbeidsgiveren" og "observatøren" til å gjøre en god jobb for deg, kan det være en god idé å gi dem en utskrift av utlysningsteksten for den aktuelle stillingen samt søknad og CV.

Bruk litt tid på å sette dere inn i oppgaven hver for dere, før dere går i gang med rollespillet.

Bakgrunnsinformasjon til "Arbeidsgiver" og "Observatør"

 • Du trenger ikke kunne alt om virksomheten du representerer.
 • For å hjelpe din venn å øve seg på å bli ekstra god i situasjonen, kan du gjerne stille egne spørsmål og oppfølgingsspørsmål.
 • Vær normalt høflig og imøtekommende.
 • Observer muntlig fremstillingsevne, kroppsspråk og hvor godt kandidaten får frem motivasjonen sin, slik at du kan gi en konstruktiv tilbakemelding etter intervjuet.

Kom i gang

Du som er "jobbsøkeren" går ut på gangen, og lar "arbeidsgiveren" eller "observatøren" hente deg inn.
"Arbeidsgiveren" ønsker velkommen til intervjuet og presenterer seg selv og "observatøren". Håndhils på "Jobbsøkeren".

Forsøk å legge rollespillet så nært opp til hvordan dere tror en virkelig intervjusituasjon vil være. Begynn gjerne intervjuet med at "arbeidsgiveren" later som hun forteller litt om jobben og gå siden over på spørsmålene som du finner på neste side.

Spørsmålssettene på neste side er tenkt som inspirasjon til rollespillet. Det er satt opp to spørsmålssett for å gi mulighet til variasjon i oppgaven. "Arbeidsgiver" kan gjerne velge ut 4-6 spørsmål fra listene og supplere med egne spørsmål og oppfølgingsspørsmål. På slutten av intervjuet kan "arbeidsgiver" også la "jobbsøkeren" få anledning til å stille sine spørsmål om stillingen.

Husk å sette av litt av den tiden dere har til rådighet til å avslutte intervjuet og gi "jobbsøkeren" deres tilbakemeldinger.
Gi tilbakemelding om

 • muntlig fremstillingsevne
 • kroppsspråk (håndtrykk)
 • hvor godt kandidaten får frem sin motivasjon

Forslag til spørsmål

 • Kan du fortelle litt om deg selv?
 • Hvorfor søker du nettopp denne jobben?
 • Hvilke erfaringer har du, som du vil kunne bruke i denne jobben?
 • Hva vil være ditt viktigste bidrag hos oss?
 • Hva slags oppgaver trives du best med?
 • Hva har du interessert deg for utenom studier og arbeid?
 • Kan du fortelle om resultater og prestasjoner du er stolt av?
 • Hvilke stikkord tror du dine venner vil bruke for å beskrive deg?
 • Hva er din største faglige styrke?
 • Hvordan forholder du deg i konfliktsituasjoner?
 • Er det noe som gjør deg sint?
 • Beskriv et menneske du beundrer. Hvorfor beundrer du vedkommende?
 • Hva er viktig for deg i et arbeidsmiljø?
 • Har du noen mindre positive sider?
 • Hvilke forventninger har du til oss?
 • Kan du fortelle om dine personlige mål og fremtidsplaner?
 • Hvilken farge ville du velge dersom du skulle kjøpe deg ny sykkel?
 • Foretrekker du å gi eller ta imot instrukser?
 • Jobber du best alene eller i team?
 • Hvor lenge tror du at du kommer til å jobbe hos oss?
 • Hvorfor skal vi ansette nettopp deg?
 • Kan du fortelle litt om deg selv og din bakgrunn?
 • Hva er din motivasjon for å søke denne jobben?
 • Hvorfor har du valgt den utdanningen du har?
 • Hvordan vil du bruke din utdanning til å løse oppgavene i denne jobben?
 • Har du andre erfaringer utenom din utdanning som kan komme til nytte i jobben?
 • Fortell om en vanskelig oppgave og hvordan du løste den?
 • Hva engasjerer deg?
 • Hvilke egenskaper hos deg selv setter du mest pris på?
 • Hva blir du irritert av?
 • Hvordan fungerer du under press? Gi et eksempel.
 • Hvilken rolle inntar du når du jobber i team?
 • Er du kreativ? Gi noen eksempler.
 • Fortell om noe du er stolt av å ha oppnådd i ditt liv.
 • Hvordan forholder du deg til rutinearbeid?
 • Hvordan vil du bidra til arbeidsmiljøet hos oss?
 • Hva slags musikk liker du?
 • Fortell om en konfliktsituasjon du har vært i, og hvordan du taklet den?
 • Hva slags type mennesker samarbeider du best med?
 • Har du noen mindre positive egenskaper?
 • Hva er dine langsiktige karriereplaner?
 • Beskriv en type leder du liker å jobbe for?
 • Hva kan du tilføre vår virksomhet?
 • Hvordan ønsker du å utvikle din kompetanse videre?
 • Hva er dine forventninger til denne jobben?
 • Er det noe vi burde spørre deg om som vi ikke har spurt om?
 • Gi meg tre grunner for at vi skal ansette nettopp deg?