Om sluttrapporten | Utveksling - Student

Om sluttrapporten

Om sluttrapporten

Sluttrapporten skal være på min. 1 side og skal lastes opp i CIL-rommet i Canvas.

Innled med en kort beskrivelse av de 3 (eller flere) aktivitetene du har deltatt i (innhold og omfang). Følgende spørsmål kan være til hjelp når du skal skrive din sluttrapport:

  • Hvordan har deltagelse i CIL bidratt til å øke din internasjonale og flerkulturelle kompetanse?
  • Hvordan kan dine erfaringer fra internasjonale/ flerkulturelle aktiviteter komme til nytte i ditt fremtidige yrkesliv?
  • Hva har vært mest givende og interessant med å delta i aktivitetene?
  • Hvilke utfordringer har du møtt på og hvordan har du løst dem?
  • Læringsutbytte: Hva har du lært i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse (faglig kompetanse og personlig utvikling)