Om Feide - Student

Om Feide

Om Feide

Feide – Felles Elektronisk IDEntitet – er en sikker løsning du bruker til å logge deg på nettbaserte tjenester ved OsloMet.

På den måten trenger du bare ett passord for å logge deg på en rekke tjenester som er nyttige for deg som student.

Når du logger deg på student.oslomet.no med Feide, blir du automatisk logget på:

  • Canvas
  • Studentweb
  • Office 365

Kunnskapsdepartementet har valgt Feide som løsning for sikker identifisering i hele utdanningssektoren i Norge.

For mer informasjon om Feide, se www.feide.no