Masterstudium i helsevitenskap, spesialisering i fysioterapi for muskelskjeletthelse - Student

Studieoversikt Offentlig

Masterstudium i helsevitenskap, spesialisering i fysioterapi for muskelskjeletthelse Studieinformasjon

Studiested
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng
120
Kull/termin
Høst 2022
Omfang
Deltid
Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på ditt studium.

Timeplan

Denne timeplanen viser timeplanen for første studieår - er du allerede student kan du logge inn for å se din personlige timeplan.

Timeplan Portlet

Emner og pensumlister

Fysioterapi for muskelskjelettskader, sykdommer og plager - del 1

Emnekode MAMUS4100
Studiepoeng 10.0

Vitenskapsteori og forskningsmetode

Emnekode MAVIT4050
Studiepoeng 10.0

Programplan

IKKE RØR!

Studiestart høst 2022 - Masterstudium i helsevitenskap, spesialisering i fysioterapi for muskelskjelettlidelse

Obligatorisk oppmøte 22. august

Det er obligatorisk oppmøte første studiedag. Du finner informasjon om tid og sted i timeplanen din øverst på denne siden. Hvis du ikke møter, mister du studieplassen din.

Finn frem på campus Pilestredet (mazemap.com).

Husk å takke ja til studieplass

Du må svare på tilbudet om studieplass innen fristen. Dette gjør du i nettsøknaden Søknadsweb. Hvis du har takket ja til studieplass, men likevel ikke skal ha plassen, logg inn i nettsøknaden din på Søknadsweb så fort som mulig og endre svaret ditt til nei.

Sjekkliste for nye studenter

Gå gjennom denne sjekklisten før studiestart.

Tilgang til OsloMet sine systemer

Du får tilsendt brukernavn, aktiveringspassord og pin-kode på e-post og SMS i uken før studiestart. Hvis du ikke har fått dette første studiedag må du ta kontakt med ditt fakultet.

Etter du har fått dette må du aktivere IT-kontoen. Senest 24 timer etter dette kan du logge inn på student.oslomet.no. Her finner du din personlige timeplan og snarveier til verktøy du trenger i din studiehverdag.

Syk første dag og fritak fra fag

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du gi oss beskjed senest dagen før studiestart for ditt studium. E-post sender du til ditt fakultet og skal inneholde:

  • Fullt navn
  • Studium
  • Dato og klokkeslett for når du kan møte

Du kan søke om fritak for emner eller eksamener hvis du har bestått et lignende emne tidligere. 
Det er ikke mulig å søke om fritak før studiestart.

Klasser, grupper og samlingsdatoer

Tid og sted for undervisning det første semesteret finner du under Timeplan lenger oppe på siden.

Web-innholdvisning (Studiestartsinfo)

Studieinfokontakt

Kontakt HV Pilestredet

Fakultet for helsevitenskap (HV)

Url :
Kontaktskjema for studenter

Infosenter HV

Telefon :
67 23 59 75
Sted/Adresse :
Pilestredet 32
Tidspunkt/Åpningstid :
Infosenteret er bemannet ukedager mellom kl. 10.00-12.00