Kriterier for fordeling av praksisplasser, Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning - Student

Kriterier for fordeling av praksisplasser, Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning

Kriterier for fordeling av praksisplasser, Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning

Utarbeidet 01.10.14, redigert 14.08.18

Om fordeling av praksisplasser

Kriterier for praksisgrupper

Praksisadministrasjonen har ansvaret for fordelingen av praksisplasser til hver klasse. Prosessen kan variere fra kull til kull, og både tillitsvalgte og praksiskoordinator kan bli spurt om å bistå i fordelingen.

Studenter som av helsemessige årsaker har behov for særskilt tildelt praksisplass, søker praksisadministrasjonen om dette via nettskjema. Studenter som får innvilget en slik søknad, tildeles praksissted før de øvrige plassene fordeles. Se søknadsfrist i tidsplan i praksisemnet i Canvas.

Det skal normalt være minimum 3 og maksimum 4 studenter på hver praksisgruppe. 

Studenter skal ikke ha praksisopplæring på et sted der egne barn går, der foreldre/ektefelle/samboer jobber, eller der de selv har / har hatt et ansettelsesforhold eller vært elev.

I fordelingsarbeidet skal det tas hensyn til studenter som er alene om omsorgen for barn under 12 år.

Så langt som mulig skal det fra år til år etterstrebes så stor variasjon som mulig når det gjelder praksisskole, praksislærer og sammensetning av praksisgruppe. Praksis skal gi varierte erfaringer og by på nye utfordringer. Dette innebærer:

  • ny praksisskole hvert studieår og variasjon i geografisk område
  • at praksisgruppene skal omrokeres slik at studenter får erfaring fra nye samarbeidsrelasjoner
  • oppfordring om praksisgrupper med blandet kjønnssammensetning