Droppe til innhold

Kontakt fadderstyrene ved OsloMet

Her finner du kontaktinfo hvis du har spørsmål til fadderstyrene om programmet i fadderuka eller organiseringen.
  • informasjon

    OsloMet har 12 fadderstyrer. 

  • regel

    Noen fadderstyrer dekker hele fakultet/studiesteder. Andre har ansvar for enkeltstudier.

Fadderstyrene høsten 2018

Kjeller

Leder: Kristina Korneliussen
E-post: fadderforeningenkjeller@gmail.com
(Ansvar for studier på campus Kjeller: Sykepleie, Vernepleie, Samfunnsernæring, Læringspsykologi, Trafikklærer, Yrkesfaglærer)

Produktdesign

Leder: Nina Jacobsen
E-post: olkowska.nina@gmail.com

Helsefag (HF) - Pilestredet

Leder: Sandra Berge
E-post: helsefadder.hioa@gmail.com
(Ansvar for Sykepleie Pilestredet, Ergoterapi, Radiografi, Bioingeniørfag, Fysioterapi, Mensendieck, Farmasi, Paramedic, Ortopedi, Tannteknikk)

Lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) - Pilestredet

Leder: Soma Rahman
E-post: 
fadderstyret.lui@gmail.com
(Lærerutdanningene, Barnehagelærer, Tegnspråk, Utviklingsstudier, Idrett)

Medier og kommunikasjon

Leder: Bjørge Dahle Johansen
E-post: bjorge.johansen@gmail.com

Journalistikk og fotojournalistikk

Leder: Guro Gulstuen Nordhagen
E-post: guro.gn@hotmail.com

Økonomi, administrasjon og sosialfag (ØAS)

Leder: Joaquim Motzfeldt Tirach
E-post: fadderstyret.oas@gmail.com
(Barnevern, Sosialt arbeid, Administrasjon og ledelse, Økonomi og administrasjon, Regnskap og revisjon, Facility management)

Arkiv, bibliotek og informasjonsvitenskap (ABI)

Leder: Vanja Sandøy
E-postvsandoy@gmail.com
(Arkivvitenskap, Biblioteks- og informasjonsfag)

Oslo Tekniker Samfund (OTS)

Leder: Iver Aaseby
E-post: post@fadderiu.no
(Ingeniørfag, Informasjonsteknologi, Anvendt datateknologi)

Estetiske fag (EST)

Leder: Elisabeth Istad Skog
E-post: lisa.skog@hotmail.com
(Kunst og design, Drama og teaterkommunikasjon, Faglærerutdanning i formgiving, kunst og håndtverk

Sandvika

 

Leder: Kimberly Annette Brekke
E-post: s323782@oslomet.no
(Vernepleie)

Leder: Malèn Høyland 
E-post: malenhoyland@hotmail.com
(Sykepleie) 

 

Internasjonale studenter

Leder: Emma van de Wetering
E-post: internationalbuddyboard@gmail.com 
(Alle internasjonale studenter)