Kontakt fadderstyrene - Student

Kontakt fadderstyrene ved OsloMet

Kontakt fadderstyrene ved OsloMet

Her finner du kontaktinfo hvis du har spørsmål til fadderstyrene om programmet i fadderuka eller organiseringen.

OsloMet har 14 fadderstyrer. Noen fadderstyrer dekker hele fakultet/studiesteder. Andre har ansvar for enkeltstudier.

 • Kjeller

  • Leder: Marthe Skyberg
  • E-post: s373104@oslomet.no
  • Ansvar for studier på campus Kjeller: Sykepleie, Vernepleie, Psykologi med vekt på adferdsanalyse.
 • Produktdesign bachelor

 • Produktdesign master

 • Helsefag (HV) - Pilestredet

  • Leder: Eli Trahanova
  • E-post: s366031@oslomet.no
  • Ansvar for Sykepleie Pilestredet, Ergoterapi, Radiografi, Bioingeniørfag, Fysioterapi, Farmasi, Paramedisin, Ortopedi, Tannteknikk
 • Lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)

  • Leder: Christiane Klingberg
  • E-post: christianeklingberg01@gmail.com
  • Ansvar for: Lærerutdanningene, Barnehagelærer, Tegnspråk, Utviklingsstudier, Idrett
 • Medier og kommunikasjon (MOK)

 • Journalistikk og fotojournalistikk

  • Leder: Nora Sørholt Juel
  • E-post: s375206@oslomet.no
  • Ansvar for journalistikk og fotojournalistikk bachelor
 • Økonomi, administrasjon og sosialfag (ØAS)

  • Leder: Celina Rocha Husebø
  • E-post: celina.elina@hotmail.no
  • Ansvar for barnevern, sosialt arbeid, administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet og økonomi og administrasjon.
 • Economia (Master i økonomi og administrasjon)

 • Arkiv, bibliotek og informasjonsvitenskap (ABI)

  • Leder: Eline-Margrethe Husmo
  • E-post: inetete@hotmail.com

  • Ansvar for Arkivvitenskap, Biblioteks- og informasjonsfag
 • Oslo Tekniker Samfund (OTS)

  • Leder: Nelson Reimundo
  • E-post: s351956@oslomet.no
  • Ansvar for Ingeniørfag, Informasjonsteknologi, Anvendt datateknologi
 • Estetiske fag (EST)

  • Leder: Solveig Ingeborg Småriseth
  • E-post: s376796@oslomet.no
  • Ansvar for Kunst og design, Drama og teaterkommunikasjon, Faglærerutdanning i formgiving, kunst og håndverk
 • SOAS

  • Leder: Julie Heggemsli
  • E-post: s370577@oslomet.no
  • Ansvar for master i offentlig administrasjon og styring.
 • Internasjonale studenter