Bruk av OsloMets IT-systemer og datanett | Regelverk - Student

Bruk av OsloMets IT-systemer og datanett

Bruk av OsloMets IT-systemer og datanett

Studenter og tilsatte får brukernavn og passord på våre systemer. Når du er logget på systemene, representerer du OsloMet. Alt du foretar deg på Internett, legger igjen spor som knytter aktiviteten din på universitetet.

Regler som gjelder ved OsloMet

 • IT-systemene til OsloMet, skal i hovedsak brukes til studier, undervisning, forskning, administrasjon eller organisasjonsarbeid i foreninger som er relevante i forhold til studier eller arbeid.
 • IT-systemene skal ikke brukes på en måte som generer utgifter for universitetet, hvis det ikke er eksplisitt avtalt skriftlig på forhånd
 • Du skal alltid lese e-posten din for å få med deg viktige beskjeder. Det forventes at studenter holder seg orientert om hva som meddeles i Studentweb og Canvas. 
 • Brukernavn og passord

  Du kan administrere IT-kontoen og passordet ditt på tilgang.sikt.no/oslomet.

  Hvis andre får tilgang til passordet ditt, kan de lese, kopiere og endre all informasjon som du har tilgang til, og svekke sikkerheten i OsloMets nettverk. Gode passord er lette for deg å huske og vanskelig for andre å gjette.

  Regler som gjelder ved OsloMet

  • Oppgi aldri passordet ditt til noen og logg deg aldri på OsloMets systemer med andres passord.
  • Hvis noen vet passordet ditt, skal det skiftes.
  • Lag et unikt passord som du kun bruker på kontoen din hos OsloMet - les om passordtips på nettvett.no.
  • Lås alltid maskinen, eller logg deg av når du forlater maskinen i et lokale hvor andre har tilgang, også hvis du "skal bare…" og snart er tilbake.

  Råd og tips

  • OsloMet benytter seg av tofaktorautentisering for å sikre kontoen din.
  • OsloMet har krav om 16 tegn lengde på passord. Kombiner gjerne bokstaver, tall og spesialtegn når du lager passord.
  • Hvis du skriver det ned passordet ditt må papiret oppbevares på et trygt sted, som er verdipapir.
 • Tilkobling med privat utstyr fra OsloMets lokaler

  Studenter, gjester og tilsatte kan koble seg til OsloMets nettverk eduroam med privat utstyr.

  På alle høyskoler og universitet som er med på eduroam-samarbeidet, kan studenter, forskere og tilsatte logge seg på det trådløse nettverket med sitt vanlige brukernavn og passord. Eksterne/besøkende som trenger tilgang til trådløst nett er ofte kursdeltagere, forelesere eller eksterne firma som skal demonstrere et produkt etc.

  Besøkende kan få gjestekonto ved at tilsatte på OsloMet bestiller for dem.

  Regler som gjelder ved OsloMet

  • Tilknytning til nettet: Som hovedregel skal du knytte deg til det trådløse nettverk - Eduroam. I undervisningsrom er det tilgjengelige nettverkskabler som kan benyttes for tilkobling av privat utstyr. I andre rom er det ikke tillatt å koble til privat utstyr på kablet nettverk. Dersom det er nødvendig med kabeltilknytning i spesielle situasjoner, ved arrangering av konferanser o.l., kontakt  itservicedesk@oslomet.no.
  • Installasjoner i nettet: Det er ikke tillatt, på eget initiativ, å sette opp egne installasjoner i nettet (f.eks. å sette opp egne servere eller trådløs basestasjon). IT-avdelingen varsles ved unormal bruk av nettverket. Ved behov for ekstra tjenester i nettet, send forespørsel til itservicedesk@oslomet.no.
  • Krav til privat utstyr: Privat utstyr skal være oppdatert med siste sikkerhetsoppdateringer og ha oppdatert antivirus-programvare. Bærbare PC-er skal ha aktivert brannmur. Fildelingsprogrammer som BitTorrent skal være avslått, dispensasjon kan gis ved forespørsel til itservicedesk@oslomet.no. For telefoner og nettbrett kreves ikke brannmur og antivirus, da det for tiden ikke finnes gode produkter for dette. Disse skal imidlertid holdes oppdatert med nyeste sikkerhetsoppdateringer.
  • IP-adresse: Bruk IP-adressen som automatisk blir tildelt fra OsloMet. Bruk standardinnstillingen og ikke sett fast IP-adresse.
 • Fjerntilgang til OsloMets systemer

  Når du ikke er i OsloMets lokaler, kan du få tilgang til endel av OsloMets systemer gjennom fjerntilgang.

  Når du skal ha tilgang til OsloMets systemer er det noen restriksjoner.

  Tilfeldige maskiner på internettcafeer eller hoteller skal ikke brukes for å logge seg inn på OsloMets systemer. Dette er fordi du ikke vet noe om hvordan maskinene er sikret eller hva som lagres eller logges på dem. Du vet altså ikke hvilken informasjon som blir liggende igjen etter deg. Det kan for eksempel være informasjon som kan brukes til å stjele identiteten din.

  Regler som gjelder ved OsloMet

  • Fjerntilgang til OsloMets systemer skal kun skje gjennom sikkerhetsløsninger som tilbys av IT.
  • Fjerntilgang skal kun opprettes fra tiltrodde maskiner (utstyr som OsloMet eier eller personlig utstyr som det kun er du som disponerer og har kontroll på). Du skal ikke koble deg til fra tilfeldig maskiner på Internettkafeer, hotellobbyer etc.
  • Ikke forlat maskinen ulåst når du er pålogget og logg deg av når du ikke er aktiv.
  • OsloMet-eid utstyr skal ikke benyttes av andre, for eksempel familiemedlemmer.
  • Sentrale administrative systemer skal kun benyttes fra OsloMet-eid utstyr og i henhold til egne retningslinjer for bruk av systemene.
  • Unngå innsyn til skjermen fra personer i omgivelsene.

Kontakt IT-servicedesk

Kontakt IT-servicedesk

Problemer med IT? Spør oss!

Telefon :
67 23 55 55
E-post :
Sted/Adresse :
P48, AV-utlån er stengt 18.-19. april pga flytting. Nyåpning av It-servicedesk skranke i 2. etg mandag 22. april
Tidspunkt/Åpningstid :
Hverdager 08-18:30 (fredag til 17:00)
Kjeller:
Hverdager 09-16:00 (fredag til 15:00)