Hvorfor dra på utveksling? | Utveksling - Student

Hvorfor dra på utveksling?

Hvorfor dra på utveksling?

Gjennom utveksling får du mer ut av utdanningen din; faglig, karrieremessig, sosialt og personlig.
 • Økt utbytte av utdanningen

  Et studieopphold i utlandet kan øke utbyttet av utdanningen du er i gang med. Ved å oppleve ulike tilnærminger til fagstoff vil du få en annen forståelse av faget ditt.

  I tillegg vil selve oppholdet i et annet miljø og med en annen type undervisning gjøre deg mer bevisst på relevansen av faget ditt og hvordan du studerer. 

 • Språklig utvikling

  På utveksling kommer du under huden på et språk og en kultur på en unik måte. De fleste tilbudene er på engelsk men du kan også ta emner i det lokalet språket om du har eller er villig til å oppnå et visst nivå. Har du fransk, tysk eller spansk fra videregående gir det deg enda flere muligheter.

 • Karrierefordeler

  Flere undersøkelser peker i samme retning: det lønner seg å dra på utveksling.

  Erasmus Impact Study (europa.eu), en stor europeisk undersøkelse, viser at utveksling har en positiv effekt på dine jobbmuligheter fordi du tilegner deg personlige egenskaper som gjør deg mer attraktiv ovenfor fremtidige arbeidsgivere. Slike egenskaper kan være toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning. Den samme undersøkelsen viser at studenter med internasjonal erfaring får mer ansvar av arbeidsgiver.

  To av tre arbeidssøkende studenter med studieopphold i utlandet bak seg har erfart at arbeidsgivere ser på oppholdet deres i utlandet som et pluss, viser en rapport fra NIFU (nifu.no). Høyere lønn kan man også få. Undersøkelsen viser at de som har et utvekslingsopphold som del av sin grad i Norge har et lønnsnivå enn de som tar hele graden sin i Norge.

 • Internasjonalt nettverk

  Et utenlandsopphold kan gi deg en helt ny vennekrets og mange får venner for livet. I tillegg vil du kunne bruke dette nettverket i jobb- eller forskningssamarbeid senere.

 • Selvutvikling

  I løpet av et studieopphold i utlandet vil du lære deg selv bedre å kjenne.

  Typiske tilbakemeldinger fra tidligere utvekslingsstudenter er at de oppdaget nye sider ved seg selv, ble bedre til å tilpasse seg nye situasjoner, fikk økt selvtillit og ble flinkere til å ta utfordringer. Erasmus Impact Study (europa.eu) peker i samme retning: studenter på utveksling utvikler positive egenskaper som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning.

  Å ta et utvekslingsopphold kan til og med gjøre deg smartere, ifølge Time Magazine (time.com)!

 • Inspirasjon

Kontaktpunkter utveksling

Kontaktpunkter utveksling

Kontaktpunkt utveksling ved HV

Kontaktpunkt utveksling ved LUI

Kontaktpunkt utveksling ved TKD

Institutt MEK

E-post :
Url :
Sissel Moen Lykaas

Institutt BE – bachelor-program

E-post :
Url :
Tollak Landa

Institutt BE – masterprogram

E-post :
Url :
Sigurd Storm

Institutt IT – bachelorprogram

E-post :
Url :
Marzieh Qaitouri

Institutt IT – ACIT

E-post :
Url :
Karlijn Hillekens

Institutt for estetiske fag

E-post :
Url :
Elisabeth Schjønsby

Institutt for produktdesign

E-post :
Url :
Oscar-Torjus Utaaker

Kontaktpunkt utveksling ved SAM