Teknisk utdanning i 150

Hendelseskalender

Bilde av Cort Adlers gate 30 i Oslo. Bildet er tatt på begynnelsen av 1960-tallet. Øverst på bygningen står det: Christiania tekniske Skole 1889.

Cort Adlers gate 30, der det var teknisk utdanning i over 100 år, og forgjengerene til ingeniørutdanningen på OsloMet holdt til. Foto: Råger Wilhelm.

Teknisk utdanning i 150

OsloMet har hatt teknisk utdanning i 150 år, og markerer det med historisk tilbakeblikk, noen tidsvitner fra den nære fortid, og tidsaktuelle tema som peker framover.

Dato/Tid

Sted

Pilestredet 35 (P35), PH170

I 1873 begynte de første 20 elevene på Christiania tekniske Skole i beskjedne lokaler i Kristian IVs gate 8B. Flere av elevene de første årene ble senere kjente navn.

Skolen holdt fra 1889 til i Cort Adlers gate 30 i over 100 år. Etter å ha utdannet teknikere, ble det ingeniørutdanning fra 1962.

På seminaret 4. mai får du vite mer om norsk ingeniørhistorie, norske turistveier og spennende arkitektur, hvordan vafler kan illustrere operativsystemer, bærekraft i bygninger, matematisk modellering, kvantedatabehandling og mye annet.

Bildet er fra Byhistorisk samling ved Oslo Museum. Mer informasjon om bildet (digitaltmuseum.no).