Strømming: Sannhets- og forsoningskommisjonen leverer rapport

Hendelseskalender

Strømming: Sannhets- og forsoningskommisjonen leverer rapport

Følg direkte når kommisjonen overleverer sin rapport til Stortinget.

Dato/Tid

Sted

Biblioteket P48, 1. etasje

Kommisjonen for å granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner består av fagpersoner oppnevnt av Stortinget, og ledes av Dagfinn Høybråten.

1. juni klokken 12.00 overleverer de en rapport som blant annet beskriver norske myndigheters politikk og virksomhet overfor samer og kvener/norskfinner, virkningene av fornorskingspolitikken og foreslår tiltak som bidrar til videre forsoning.

Følg direktestrømmingen av overleveringen i Biblioteket P48, 1. etasje.

Arrangør: Universitetsbiblioteket (oslomet.no)