Hva skjer - Student

Hendelseskalender

Søkekurs i helsefaglige databaser

Lær hvordan du søker effektivt og utnytter de ulike mulighetene i bibliotekets helsefaglige databaser.

Dato/Tid

Sted

PP35, U1037

Innledningsvis ser vi raskt på hvordan du kan forberede søket ditt (PICO-skjema, søkeord, kunnskapspyramiden). Deretter blir det demonstrasjon av søk i de mest sentrale helsefaglige databasene. Kurset tilpasses deltagernes nivå og ønsker.

NB! Begrenset antall plasser! Påmelding via nettskjema.no.