Hva skjer - Student

Hendelseskalender

Skriveseminar: Å skrive masteroppgave på norsk som andrespråk

En seminarrekke som har til hensikt å lette skrivearbeidet i forbindelse med masterprosjektet.

Dato/Tid

Sted

Seminaret er digitalt og arrangeres på Zoom. Lenken til kurset fås ved påmelding.

Dato og tid

Skriveseminaret består av tre samlinger:

  • Torsdag 14. oktober, kl. 13:30-15:15
  • Torsdag 27. oktober, kl. 13:30-15:15
  • Torsdag 11. november, kl. 13:30-15:15

Hvem

Er du masterstudent med norsk som andrespråk og skal skrive masteroppgave høst 2021? Ønsker du å forstå hva som kreves av en masteroppgave? Da er kurset «Å skrive masteroppgave» noe for deg. Du kan også invitere veilederen din med.

Hva

Seminaret tar opp mastaroppgava som en vitenskapelig sjanger, hvilke formål den har og hvordan en kan skrive for å nå formålet. Følgende temaer blir spesielt vektlagt:

  • argumentasjon i masteroppgaven
  • bruk av andres tekster i egen tekst
  • å formidle fagforståelse og eget faglig ståsted på en presis måte
  • det gode avsnittet

Hvorfor

Masteroppgava ses på som en vitenskapelig sjanger. Ved å forstå de språklige og faglige kravene som stilles til en vitenskapelig sjanger, er det enklere å skrive slik at kravene innfris. Målet med kurset er at du skal få denne innsikten, og at skriveferdighetene dine når det gjelder å vise og bruke kunnskap i egen tekst, øker.

Hvordan

Kurset består av tre skriveseminar som går over to timer. Med utgangspunkt i deltakernes egne tekster vil seminarlederne holde korte innlegg om det å skrive en masteroppgave. Tekstutkast vil bli belyst og diskutert i fellesskap. Undervisningsspråket er norsk.

Forberedelser

I forkant at av hvert seminar må deltakerne sende inn et kort tekstutkast. Det kan være en disposisjon, ei oppsummering, ei innledning, en redegjørelse, en konklusjon, en refleksjon.

Kursholder

Kurset arrangeres av enhet for akademisk språkpraksis (oslomet.no).
Kursholdere: dosent Marit Greek og professor Kari Mari Jonsmoen.

Påmeldingsfrist

8. oktober 2021.

Du melder deg på via vårt nettskjema (nettskjema.no).

Kontaktperson

Dersom du har spørsmål knyttet til seminaret, kan du kontakte Kari Mari Jonsmoen på e-post.