Hva skjer - Student

Hendelseskalender

Skrivekurs: Å skrive masteroppgave

En kursrekke som har til hensikt å lette skrivearbeidet i forbindelse med masterprosjektet ved å ta for seg masteroppgava som en vitenskapelig sjanger og se på hvilke formål den har og hvordan en kan skrive for å nå formålet.

Dato/Tid

Sted

Studiested Pilestredet

Hvem
Er du masterstudent og skal skrive masteroppgave høst 2021? Ønsker du å forstå hva som kreves av en masteroppgave? Da er kurset «Å skrive masteroppgave» noe for deg. Du kan også invitere veilederen din med.


Hvorfor
Masteroppgava ses på som en vitenskapelig sjanger. Ved å forstå kravene som stilles til en vitenskapelig sjanger, er det enklere å skrive slik at kravene innfris. Målet med kurset er at du skal få denne innsikten, og at skriveferdighetene dine når det gjelder å vise og bruke kunnskap i egen tekst, øker.


Hvordan
Kurset består av tre skriveseminar som går over to timer. Med utgangspunkt i deltakernes egne tekster vil seminarlederne holde korte innlegg om det å skrive en masteroppgave. Tekstutkast vil bli belyst og diskutert i fellesskap. Undervisningsspråket er norsk.


Forberedelser
I forkant at av hvert seminar må deltakerne sende inn et kort tekstutkast. Det kan være en disposisjon, ei oppsummering, ei innledning, en redegjørelse, en konklusjon, en refleksjon.


Kursholder
Kurset arrangeres av enhet for akademisk språkpraksis (oslomet.no).
Kursholdere: dosent Marit Greek og professor Kari Mari Jonsmoen.


Kontaktperson
Kari Mari Jonsmoen på e-post.


Dato og tid
Skriveseminaret består av tre samlinger:

  • Skriveseminar for masterstudenter del 1: Uke 42 - torsdag 21.10.2021, kl. 13:30-15:15. Sted: P35 PI658.
  • Skriveseminar for masterstudenter del 2: Uke 44 - torsdag 04.11.2021, kl. 13:30-15:15. Sted: P46 KK-lounge.
  • Skriveseminar for masterstudenter del 3: Uke 46 - torsdag 18.11.202, kl. 13:30-15:15. Sted: P46 PA329.

Det er forventet at du deltar på alle tre seminarene.


Påmeldingsfrist
8. oktober 2021.

Du melder deg på via vårt nettskjema (nettskjema.no).