Hva skjer - Student

Hendelseskalender

Seminarrekke: Å skrive masteroppgave

En seminarrekke som har til hensikt å lette skrivearbeidet i forbindelse med masterprosjektet ved å ta for seg masteroppgava som en vitenskapelig sjanger, og se på hvilke formål den har og hvordan en kan skrive for å nå formålet.

Dato/Tid

Sted

Påmeldte vil bli kontaktet og få beskjed om sted for seminaret

Dato/Tid

Skriveseminaret består av tre samlinger:
Torsdag 20. oktober kl. 13.30–15.15
Torsdag  3. november kl. 13.30–15.15
Torsdag 17. november kl. 13.30–15.15

Hvem

Er du masterstudent og skal skrive masteroppgave studieåret 2022/2023? Ønsker du å forstå hva som kreves av en masteroppgave? Da er seminaret «Å skrive masteroppgave» noe for deg. Du kan også invitere veilederen din med.

Hvorfor

Masteroppgava ses på som en vitenskapelig sjanger. Ved å forstå kravene som stilles til en vitenskapelig sjanger, er det enklere å skrive slik at kravene innfris. Målet med kurset er at du skal få denne innsikten, og at skriveferdighetene dine når det gjelder å vise og bruke kunnskap i egen tekst, øker.

Hvordan

Kurset består av tre skriveseminar som går over to timer. Med utgangspunkt i deltakernes egne tekster vil seminarlederne holde korte innlegg om det å skrive en masteroppgave. Tekstutkast vil bli belyst og diskutert i fellesskap. Undervisningsspråket er norsk.

Forberedelser

I forkant at av hvert seminar må deltakerne sende inn et kort tekstutkast. Det kan være en disposisjon, ei oppsummering, ei innledning, en redegjørelse, en konklusjon, en refleksjon.

Kursholdere

Dosent Marit Greek og professor Kari Mari Jonsmoen.

Påmeldingsfrist

7. oktober 2022. Meld deg på via nettskjema.no.