Hva skjer - Student

Hendelseskalender

!
Arrangementet er på begynt eller ferdig og blir fjernet fra oversikten 3 dager etter sluttidspunkt.
Seminar om eksamensjuks

Seminar om eksamensjuks

Studentparlamentet og kollegiet for meritterte undervisere inviterer ansatte og studenter til seminar med «eksamensjuks» som tema.

Dato/Tid

Sted

Zoom

Studentparlamentet og kollegiet for meritterte undervisere inviterer ansatte og studenter til seminar med «eksamensjuks» som tema.

Fordi eksamen ikke har kunnet foregå i Silurveien, har de fleste eksamener blitt gjennomført på andre måter det siste året. Eksamensjuks har blitt et mye diskutert og debattert tema.

I seminaret vil studentledere og meritterte undervisere innlede og dele sine tanker om «eksamensjuks». Fokuset vil være på forebygging ved gjennomtenkt læringsdesign, heller enn gjennom tekniske kontrollmekanismer og intrikate overvåkningsregimer.

Målgruppen for seminaret er ansatte ved OsloMet som har undervisningsoppgaver eller andre oppgaver knyttet til vurdering og eksamen, men er selvfølgelig åpent for studenter. Studenter som er tillitsvalgte, sitter i råd/utvalg eller har andre faglige verv, oppfordres spesielt til å delta.

Tentativt program

  • Innledning ved Nina Waaler, prorektor for utdanning
  • En skrekkhistorie fra skoleeksamenslokalet, Studentparlamentet
  • Hva sier forskingen om fusk? Marius Lysebo, prodekan
  • Løsningen på problemet – alle hjelpemidler tillatt? Yngve Røe, førsteamanuensis
  • Nei til fuskepoliti! Inkluderende læring på studentenes premisser. Frode Eika Sandnes, professor
  • Undervisningsstrategier for å unngå ris til egen bak. Camilla Rodal, førstelektor, med flere
  • Panelsamtale. Marie Knutsen Bruntveit, leder i Studentparlamentet og John Haugan, dosent, med flere

Konferansier: Vilde Veronica Haukeland

De som ønsker å diskutere temaet videre inviteres til en breakoutøkt umiddelbart etter programslutt.

Seminaret strømmes via Zoom - følg lenke for påmelding.