Kunnskap for sannhet og forsoning

Hendelseskalender

Kunnskap for sannhet og forsoning

Seminar for å starte diskusjonen om hvordan OsloMet skal følge opp sannhets- og forsoningskommisjonens rapport.

Dato/Tid

Sted

Biblioteket P48, 1. etasje

Utgangspunktet er kommisjonens rapport, Sannhet og forsoning – grunnlag for et oppgjør med fornorskingspolitikk og urett  mot samer, kvener/norskfinner og skogfinner (PDF, stortinget.no). Vi vil diskutere oppfølging av konkrete punkter hvor kommisjonen særlig adresserer kunnskapssektoren.

Hvordan kan universitetet bidra gjennom utdanning, forskning, formidling og samarbeid?

OsloMet har med sin utdanningsportefølje og forskningsaktivitet, gode forutsetninger og et stort ansvar for å bidra til sannhet og forsoning.

Program

  • Kulturelt innslag med Bygdelagskoret Blåne.
  • Velkommen og innledning ved rektor, Christen Krogh. Vibeke Horn, programansvarlig for kultur og mangfold, er konferansier.
  • Innlegg ved Liv Inger Somby, rektor ved Sámi allaskuvla og medlem av kommisjonen, og forsker Mikkel Berg-Nordlie fra NIBR.
  • Paneldiskusjon med rektor Christen Krogh, Kåre Rønn Richardsen, prodekan for utdanning, Ingelin Mari Åmo, stipendiat ved Fakultet for teknologi, kunst og design og Mikkel Berg-Nordlie fra NIBR. Ordstyrer: Anne Hege Simonsen, instituttleder ved journalistikk, kommunikasjon og mediefag.
  • Kunstomvisning i biblioteket ved Siv Hofsvang, leder av OsloMets kunstsamling.

Arrangør: Universitetsbiblioteket og programansvarlig for kultur og mangfold, Vibeke Horn.

Velkommen! Husk å meld deg på!