Luksus og korrupsjon

Hendelseskalender

Luksus og korrupsjon

Alle er mot korrupsjon. Men hvilken verden skaper anti-korrupsjonsregimene?

Dato/Tid

Sted

Biblioteket P48, 1. etasje

Vi blir nærmest daglig bombardert med bilder av korrupte oligarkers og kleptokraters luksus, rikdom de har tilegnet seg på bekostning av vanlige folk.

Slik urettferdighet ses på som utslag av moralsk forfall, og skaper et ønske om å rense våre økonomier for skitne penger, ting og mennesker.

Men hvorfor mislykkes anti-korrupsjonstiltakene? Hva slags verden er de med på å skape?

Tereza Østbø Kuldova (AFI) og Jardar Østbø (Institutt for forsvarsstudier) kommer til Lunsjpåfyll for å snakke om den nylig utgitte boken "Luxury and Corruption: Challenging the Anti-Corruption Consensus", som de har skrevet sammen med Thomas Raymen (Northumbria University). 

De vil i dette foredraget utforske forbindelsen mellom luksus og korrupsjon, og derved utfordre vedtatte sannheter om korrupsjon og korrupsjonsbekjempelse.

Arrangementet er en del av Lunsjpåfyll, en serie arrangementer i regi av Universitetsbiblioteket (oslomet.no).

Gratis og åpent for alle! Ta gjerne med lunsjen din, vi serverer kaffe og te!