Introduksjon til litteratursøk

Hendelseskalender

Introduksjon til litteratursøk

Får du for mange eller for få treff når du søker etter litteratur? Lær å søke smartere!

Dato/Tid

Sted

Pilestredet 48, P372

Lær hvordan du søker etter kvalitetssikret fag- og forskningslitteratur. På kurset lærer du blant annet om gode søkestrategier og hvordan du søker effektivt etter forskningsbasert kunnskap i bibliotekets databaser. Kursets innhold tilpasses deltagernes nivå og ønsker.

Ingen påmelding, bare å møte opp!

Kurset holdes av Universitetsbiblioteket (oslomet.no).