Hva skjer - Student

Hendelseskalender

Informasjonsmøte: Søk midler fra Den gode studentopplevelsen

Er du student og har ideer til hvordan studentenes psykososiale læringsmiljø kan bli bedre? Da bør du søke om penger fra Den gode studentopplevelsen! Søknadsfristen er 1. september 2022.

Dato/Tid

Sted

Pilestredet 46, 3 et. KK-lounge

Høsten 2022 vil Den gode studentopplevelsen prioritere søknader som bidrar til bedring av det psykososiale læringsmiljøet for studentene ved OsloMet. Og hvem forstår behovene og hva som treffer studentene best – enn studentene selv? 

Studenter kan gjerne søke sammen med andre for eksempel undervisere, linjeforening, medstudenter eller studenter fra andre utdanninger.  

Det er fullt mulig å kombinere studier og jobb med et prosjekt, eller å jobbe med prosjektet på heltid. Studenter kan søke om midler til lønn i prosjektperioden, og omfanget av arbeidet defineres av søker.  Gjennom prosjektperioden vil du få nyttig kunnskap og erfaring om prosjektledelse som du kan ta med videre i arbeidslivet. 

Prosjekter og tiltak som bevilges midler må kunne starte opp innen utgangen av oktober 2022. 

Vi inviterer studenter som vurdere å søke om midler til et åpent informasjonsmøte om søknad og søknadsprosessen.

Søknadsskjema og mer informasjon