APA: Riktig kildebruk og referering

Hendelseskalender

APA: Riktig kildebruk og referering

Bli bedre til å henvise i tekst og sette opp referanselister korrekt – lær de grunnleggende prinsippene i APA-stilen.

Dato/Tid

Sted

Strømming via Zoom

På dette kurset kan du lære om hvorfor du bruker og refererer til kilder, hvordan du unngår plagiat, samt hvordan du oppgir kilder i henhold til referansestilen APA 7.

Kurset strømmes via Zoom, følg lenken for påmelding (oslomet.zoom.us). Husk å velge riktig dato for kurset. Etter registrering vil du automatisk motta en lenke til selve kurset. NB! Kurset fungerer ikke via nettleser, kun i Zoom-app.

Kurset holdes av Universitetsbiblioteket (oslomet.no).