Droppe til innhold

Hva skjer

Masker og motstand - "Den homofile" og media fra 1940 til i dag

OsloMet-forsker Anders Gjesvik og tidligere UiO-forsker Hans Wiggo Kristiansen vil ta for seg det komplekse forholdet mellom homofile og media gjennom de siste 80 år.

Sted : Pride House (Youngstorget)Masker og motstand -

Seminaret vil belyse hvordan det var å leve under slike forhold, og hvilke strategier som ble valgt i den private sfære og organisatorisk.


Etter presentasjonene leder Turid Eikvam en dialog mellom innlederne og publikum. Eikvam er aktivist, mangeårig medlem av redaksjonen i tidsskriftet Løvetann og primus motor for nettverk for forskning om homoseksualitet og tidligere kontorsjef ved UiO.

Anders Gjesvik er lektor i journalistikk ved OsloMet og forsker på hvordan homofile blir fremstilt i mediene.

Hans Wiggo Kristiansen er sosialantropolog og har skrevet doktorgrad basert på eldre homo og bifile menns livshistorier. Han har også skrevet boka 'Masker og motstand. Diskré homoliv i Norge 1920-1970' som blant annet omhandler den begynnende homoorganiseringen i Norge på 1950- og 1960-tallet.


Arrangementet holdes i regi av Pride House, som er en del av Oslo Pride, og er gratis og åpent for alle.

chatbot-portlet