Hva er din kompetanse? - Student

Hva er din kompetanse?

Hva er din kompetanse?

Arbeidsgivere ser etter mer enn dine faglige kunnskaper og erfaringer. Erfaringene dine fra andre arenaer enn utdanning og jobb, personlige egenskaper, holdninger, verdier og motivasjon er også en del av kompetansen din og kan få avgjørende betydning for om du får jobben du ønsker deg.

Kompetanse

Når du skal søke jobb, enten deltidsjobb ved siden av studiet eller fulltidsjobb, må du vite hva din kompetanse er. Dette er ikke bare viktig fordi det hjelper deg å forstå hvilke jobber som passer deg, men også fordi du må kunne fortelle en arbeidsgiver hva du kan bidra med og hvorfor de skal velge deg. Din kompetanse er mer enn faglige kunnskaper og ferdigheter du får gjennom utdanningen din.

Din kompetanse sier noe om hva du kan, hvem du er og hva du vil.

Din kompetanse består av 

 • Utdanning og erfaring
 • Personlige egenskaper
 • Verdier og holdninger
 • Motivasjon

Spørsmål du kan stille deg selv for å kartlegge din kompetanse

 • Hva er din formelle kompetanse?
 • Hva er din uformelle kompetanse
 • Hvilke personlige egenskaper har du?
 • Hva er dine viktigste holdninger og verdier?
 • Hvordan ønsker du å bruke utdanningen din i arbeidslivet?
 • Hva er din motivasjon?
 • Utdanning og erfaring

  Din utdanning og erfaring kan deles inn i formell kompetanse og uformell kompetanse.

  Formell kompetanse

  Formell kompetanse er all den kompetansen du har fått gjennom skole og utdanning, som dokumenteres i et vitnemål eller kompetansebevis fra en utdanningsinstitusjon. I programplanen for din utdanning står det beskrevet hva du skal ha av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse når du har fullført ditt studium. Generell akademisk kompetanse består av kunnskaper og ferdigheter i kritisk refleksjon, vitenskapelig tenkemåte og etisk kompetanse.Derfor er det nyttig å ta utgangspunkt i programplanen når du skal beskrive kompetansen din i en CV, søknad eller på et jobbintervju.

  Uformell kompetanse

  Du lærer av alt du gjør, og du kan skaffe deg verdifull kompetanse på andre arenaer enn gjennom utdanning. Dette kalles uformell kompetanse og kan være hverdagslæring fra ulike aktiviteter du har deltatt på gjennom skole, fritid, arbeidsliv og samfunnsliv. Tenk over hva du har lært, erfart, tenkt, følt og opplevd i de ulike situasjonene, kanskje har noe overføringsverdi til arbeidslivet?

  Det kan være din uformelle kompetanse som skiller deg fra andre jobbsøkere når du begynner å jakte på spennende stillinger, skriver cv og søknad og under selve intervjuet.

  OsloMet Karriere hjelper deg å bli bevisst din formelle og uformelle kompetanse gjennom kurs og veiledninger.

 • Personlige egenskaper

  Hvem du er som person har betydning for hvordan du fungerer sammen med andre, hva du fokuserer på og hvordan du løser arbeidsoppgaver. Det er derfor viktig at du kan beskrive dine personlige egenskaper for en arbeidsgiver, både skriftlig i CV og søknad og muntlig i et jobbintervju.

  Personlige egenskaper kan være

  Utadvendt - Innadvendt - Målbevisst - Entusiastisk - Ærlig - Sta - Nysgjerrig - Kreativ - Samarbeidsvillig - Ambisiøs - Kunnskapsrik - Selvdisiplinert - Analytisk - Selvsikker - Ansvarsfull - Logisk - Beskjeden - Lojal - Samvittighetsfull - Sosial - Blid - Observant - Diplomatisk - Systematisk -  Nøyaktig - Tillitsfull - Effektiv - Punktlig - Tålmodig - Pålitelig - Fleksibel - Rolig - Vennlig

  Du synes kanskje det kan være vanskelig å beskrive deg selv og dine personlige egenskaper. Be gjerne familie, venner og kollegaer om hjelp.

  Tenk også gjennom hvordan du har taklet situasjoner i forbindelse med studier, jobb eller på fritiden sammen med venner. Refleksjon omkring din tidligere adferd, kan hjelpe deg å bli bevisst dine personlige egenskaper og hva som er dine styrker og svakheter.

 • Verdier og holdninger

  Holdning betyr innstilling. Holdningene dine viser seg i dine oppfatninger og meninger, som dine følelsesmessige reaksjoner og i dine handlinger. De kan være basert på kunnskap eller erfaringer du har fått, men er ofte overtatt relativt ureflektert fra foreldre, venner og andre grupper du identifiserer deg med. Eksempel på holdninger kan være at du er opptatt av mangfold, rettferdighet og bærekraftige løsninger.

  Verdiene dine er grunnleggende behov i deg som påvirker prioriteringene dine i livet. Verdiene dine sier noe om hva som motiverer deg som menneske – i livet og i karrieresammenheng. Eksempel på verdier: åpenhet, uavhengighet, frihet, ærlighet, høflighet, ansvarsfølelse, hjelp, tilgivelse, ambisjoner, kreativitet, følelse av å ha oppnådd noe, sosial anerkjennelse, sikkerhet, stabilitet, trygghet, familie, vennskap, harmoni, livsstil/balanse mellom jobb og andre ting i livet.

  Jobbverdiene dine sier noe om hva som skal til for at du blir motivert, engasjert, trives og får energi til å gjøre en god jobb.

  Mange arbeidsgivere har definert virksomhetens visjoner, verdier og holdninger. Det sier noe om hva arbeidsgiveren mener er viktig. Når du er på jakt etter drømmejobben er det viktig å tenke gjennom om dine verdier og holdninger samsvarer med en potensiell arbeidsgiver sine. Dersom de gjør det, kan det bli en god og fruktbar match, og du vil ha gode forutsetninger for å trives i jobben.

 • Motivasjon

  Motivasjon er den drivkraften du har til å utføre handlinger og aktiviteter. I jobbsammenheng er gjerne kilden til motivasjonen din en kombinasjon av ytre og indre faktorer.

  Du har ytre motivasjon til å utføre handlinger når for eksempel å få skryt, å bli framstilt i et godt lys eller å få lønn er årsaken til dine handlinger. I arbeidslivet vil ytre motivasjon bety at du gjør jobben din for å oppnå ytre belønninger som lønn, bonus, frynsegoder eller en forfremmelse. Kilden til din motivasjonen ligger utenfor det å utføre jobbaktiviteten, og er i stedet knyttet til resultatet som følger av den.

  Du har indre motivasjon til å utføre handlinger når du motiveres av indre belønninger. Det kan for eksempel være tilfredshet, interesse, glede eller velbehag. Kanskje har du opplevd dette når du har vært engasjert i en hobbyaktivitet og «glemt tid og sted»? Oppgaven, aktiviteten eller situasjonen kan kreve masse energi, men det er en god type energi. Du er fokusert, oppslukt i det du gjør og opplever det mange kaller for "flytsonen". Da vil spørsmålet om hva du får ut av å utføre aktiviteten, være mindre viktig.