Fritak | Eksamen | Fakultet for samfunnsvitenskap - Student

Godskriving (fritak) på grunnlag av tidligere utdanning - Fakultet for samfunnsvitenskap

Godskriving (fritak) på grunnlag av tidligere utdanning - Fakultet for samfunnsvitenskap

Innpassing av enkeltemner ved Fakultet for samfunnsvitenskap

Dersom du har bestått emner som kan innpasses i studieløpet kan du søke godskriving (fritak). Vi forutsetter at faglig innhold dekker pensum og innhold i det enkelte emne hos oss i tilstrekkelig grad.

Ha alle nødvendige dokumenter klare for opplastning før du går videre, slik som:

  • Karakterutskrift
  • Emneplan(er) for eksterne emner. Bruk gjerne lenke til emneplan på nett, hvis mulig. NB! Emneplan(er) må være fra det året emnet ble avlagt.

Spesielt for Bachelor i økonomi og administrasjon, Økonomi og administrasjon - siviløkonom, femårig og Årsstudium i økonomi og ledelse

Er du student ved bachelorstudiet i økonomi og administrasjon (treårig og femårig) eller årsstudium i økonomi og ledelse ved Handelshøyskolen, finnes det en egen søknadsfrist og et eget søknadsskjema.

Det er åpent for å søke om fritak i perioden 9. august – 5. september.

Vi gjør oppmerksom på at søknader om innpassing / fritak utenom gitt frist ikke vil bli behandlet.

Generell innpassing av hel grad

  • Dersom du har vitnemål fra enten høgskolekandidatstudiet i økonomisk-administrative fag eller bachelorgrad i økonomi og administrasjon, kan du søke fritak for hele/deler av 1. og 2. år.
  • Vi foretar en helhetlig faglig vurdering med hensyn til om din tidligere utdanning dekker kravene innen studiets fagområder.
  • Du må laste opp både vitnemål og karakterutskrift.