Fritak | Eksamen | Fakultet for samfunnsvitenskap - Student

Fritak ved Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM)

Fritak ved Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM)

Har du en tidligere bestått prøve eller eksamen og lurer på om du kan få fritak? Her er det du trenger å vite om fritak ved Fakultet for samfunnsvitenskap.

Hvordan søker jeg?

Du finner lenke til søknadsskjema nederst på siden.

Ha nødvendige dokumenter klare for opplastning før du går videre, slik som:

  • Emneplan(er) med pensumliste(r) for emnene du søker godskrevet. Hvis det er mulig, bruk lenke til emneplan og pensumliste på nett. Emneplan og pensum må være fra det året du avla eksamen i emnet.
  • Du må legge ved karakterutskrift eller vitnemål dersom du ikke har samtykket til deling av resultater fra Vitnemålsportalen. Om utdanningen din er fra utlandet må du legge ved karakterutskrift eller vitnemål.

Du er selv ansvarlig for å legge ved tilstrekkelig dokumentasjon om emnene du har tatt tidligere. For å få innvilget fritak må emnet du søker godskrevet tilsvare både emnets nivå, omfang og faglig innhold. 

Når kan jeg søke?

Du kan søke først etter du er tatt opp som student ved et studieprogram. I de fleste tilfeller venter vi til du har møtt opp til studiestart før vi behandler søknaden din. 

Egne frister

Er du student ved et av følgende programmer er det egne søknadsskjemaer og frister for deg:

  • Bachelor i økonomi og administrasjon (3 + 5 årig)
  • Årstudium i økonomi og ledelse

Søknadsperioden er 09. august - 05. september hvert år i eget nettskjema (nederst på siden). 

Vi gjør oppmerksom på at søknader om innpassing / fritak utenom denne fristen ikke vil bli behandlet.

Dersom du har vitnemål fra enten høgskolekandidatstudiet i økonomisk-administrative fag eller bachelorgrad i økonomi og administrasjon, kan du søke fritak for hele/deler av 1. og 2. år.
 

Saksbehandlingstid

Søknader om fritak og innpassing er ofte kompliserte og kan ta tid å behandle. Dette gjelder spesielt søknader som omfatter større deler av utdanningen, søknader med bakgrunn i utenlandsk utdanning og søknader der vi må etterspørre riktig eller mer dokumentasjon. I slike tilfeller kan det ta lenger tid enn normalt å behandle saken din. Antall søknader påvirker behandlingstiden. 
 

Hvem kan søke?

Etter Universitets- og høgskoleloven §§ 3-4 og 3-5 (lovdata.no) og Forskrift om studier og eksamen ved OsloMet - storbyuniversitetet § 3-3 (lovdata.no) har du rett til å få vurdert om tidligere gjennomført utdanning fra andre akkrediterte universiteter og høyskoler kan godskrives i det studieprogrammet du nå har tatt opp på. Du kan også søke fritak for deler av utdanning på grunnlag av § 3-5 bokstav f i Lov om universiteter og høyskoler (lovdata.no).

 

Hva gjør jeg angående undervisning når jeg har en søknad inne om godskriving/fritak?

Selv om du har søkt fritak er det ikke sikkert du får det. Det er derfor viktig at du møter til undervisning og deltar i arbeidskrav selv om du i etterkant skulle få fritak. Ved innvilget fritak blir du avmeldt emnet.

 

Hva bør jeg tenke på i forbindelse med fritak?

Før du sender inn søknad om fritak, oppfordrer vi deg til å vurdere nøye om du virkelig ønsker å søke om godskriving av tidligere utdanning.  

Dersom du får innvilget fritak for hele studieår, er det ikke sikkert at du kan flytte direkte opp til neste studieår.

Hvis du søker om fritak fra en eksamen må du være oppmerksom på at det kan påvirke studiestøtten du får fra Lånekassen. Lånekassen beregner studiestøtten din ut fra hvor mange studiepoeng du tar. Fritak for en eksamen reduserer antall studiepoeng per semester.

Hvis du ikke melder fra til Lånekassen om at du har redusert studiepoengene vil det regnes som en forsinkelse i studiet.