Forventninger til veileder - Student

Forventninger

Forventninger

Lurer du på hva du kan forvente av oss og hva vi forventer av deg når du kommer til veiledning?

Vi som jobber med veiledning av studenter ved OsloMet ønsker at du som student skal få en god veiledning. For at veiledningen skal bli god bør både du og veileder være godt forberedt.

Hva kan du forvente?

Når du kommer til studieveiledning kan du forvente at

  • du har fått opplysninger om oppmøte tid, sted, varighet for samtalen, samt hvilke forberedelser det kan være lurt å gjøre i forkant av veiledningstimen
  • du blir høflig mottatt og møter forståelse for ditt spørsmål
  • samtalen er konfidensiell og at vi overholder våre etiske retningslinjer
  • du får svar og hjelp innen rimelig tid, eller henvisning til annen navngitt veileder eller veiledningstjeneste som kan saksområdet bedre
  • du får korrekt informasjon om gjeldende regelverk og vedtatte programplaner

Hva forventer vi?

Vi forventer av deg at

  • du på forhånd har tenkt igjennom hva veilederen kan hjelpe deg med
  • du tar med deg relevant dokumentasjon
  • du deltar aktivt i samtalen
  • du etter veiledningen følger opp eventuelle avtaler som er gjort med veileder
  • du bestiller ny veiledningstime hvis du trenger det