Droppe til innhold

Forarbeid og skriveprosessen

1. Forarbeid

Forarbeidet er noe av det første vi alle må gjennom.  Er det en oppgave med ferdig oppgavetekst bør du begynne med å lese denne nøye. Står du mer fritt i forhold til oppgaveformuleringen, begynner du med å danne deg en oversikt over emnet.

Les oppgaveteksten nøye og flere ganger. Er det flere spørsmål? Finn verbene, de forteller deg hva du skal gjøre: nevne, beskrive, gjøre rede for, drøfte osv. Krever oppgaven at du svarer på alle spørsmålene eller skal du velge det ene eller det andre? Analyser oppgaveteksten, vær sikker på at du forstår hva du skal gjøre og hva du ikke skal gjøre.

Skal du formulere en egen problemstilling, se under.

Få oversikt over emnet

Begynn med en rask runde ideskriving. Hva har du lest om temaet? Hvor? Skriv alltid ned kilder med en gang. Hvis det er en nettside, noter deg datoen du leste på den, fordi det må du ha med i litteraturlista.

Start informasjonssøkingsprosessen

Allerede i forarbeidet kan det være en god idé å søke etter relevant litteratur/informasjon innenfor emnefeltet for å avklare problemstilling, metode og tilnærming. Skumles f.eks. ulike kilder. Kanskje finner du også inspirasjon til din egen problemstilling.

Et godt sted å søke i forarbeidsfasen, kan f.eks. være bibliotekkatalogen Oria eller Google Scholar – da starter du bredt. Les mer om søking i oppstartsfasen på Søk & Skriv.

2. Kom i gang - skriv!

Skriving er en prosess, derfor er det lurt å komme i gang tidlig. Når du skriver, selv om du bare kladder, tenker du, og du kan få flere ideer om hva du kan gjøre annerledes, hva du bør lese mer om osv.

Er det vanskelig å komme i gang? Det finnes ulike metoder å prøve.

Press og tenkeskriving

Sett av noen minutter, skriv alt du kommer på om tema, uten å tenke på grammatikk og rettskriving. Du ser fort hvilke deler av oppgaven du kan mye om, og hva du kan mindre om. Les mer på Søk & Skriv.

Snakk med andre

Del ideer og tanker med medstudenter. Dere vil gjøre hverandre bedre ved å få og gi innspill på hverandres ideer.

Bruk smarttelefonen din

Er det lettere å snakke om ideene dine enn å skive om dem? Ta opp tankene dine på telefonen, hør på dem flere ganger, kom med utfyllende kommentarer. Skriv så ordrett av (sånn omtrent). Nå har du noe på papiret som du kan redigere og jobbe videre med.

Tankekart

Tankekart er en form for idemyldring eller strukturering. Bruk papir eller en av flere nettbaserte tankekart. Noen av programmene gjør om kartet til en innholdsfortegnelse.

Gratis tankekart på nett

Begynn med det du kan eller synes er morsomt

Du trenger ikke begynne på begynnelsen. Start hvor du vil, da kommer du i gang og det blir lettere å skrive videre på de andre delene av oppgaven etterpå.

Lag en foreløpig struktur

Er du den organiserte typen, sett opp en foreløpig struktur/innholdsfortegnelse. Men husk, denne må bearbeides underveis, så oppgaven og innholdsfortegnelsen stemmer over ens.

Les mer om oppgavestarten og teknikker på Søk & Skriv.

Kontakt ditt bibliotek

OsloMet har fire biblioteker fordelt på Kjeller og Pilestredet.