Master’s Programme in Health and Technology - Student

Study Overview Public

Master’s Programme in Health and Technology Study information

Location
Pilestredet, Oslo
Credits
120
Term
Fall 2024
Scope
Heltid
Welcome to OsloMet! Here you will find all you need to know about starting your studies.

Schedule

This schedule only shows the preliminary schedule for the first study year - existing students may log in to view their schedule.

Schedule Portlet

Course descriptions and curriculum

Molekylær cellebiologi

Subject code MABIO4110
Credits 10.0

Vitenskapsteori, etikk og vitenskapelig metode

Subject code HETEK4100
Credits 10.0

Samspill i helse og teknologi

Subject code HETEK4000
Credits 10.0

Program plan

Studiestart høst 2024 - Master i helse og teknologi, spesialisering i biomedisin

Obligatorisk oppmøte 14. august 2023

Det er obligatorisk oppmøte første studiedag. Du finner informasjon om tid og sted i timeplanen øverst på denne siden. Hvis du ikke møter, mister du studieplassen din.

Finn frem på campus Pilestredet (mazemap.com).

Husk å takke ja til studieplass

Du må svare på tilbudet om studieplass innen fristen. Dette gjør du i nettsøknaden Søknadsweb. Hvis du har takket ja til studieplass, men likevel ikke skal ha plassen, logg inn i nettsøknaden din på Søknadsweb (fsweb.no) så fort som mulig og endre svaret ditt til nei.

Sjekkliste for nye studenter

Gå gjennom sjekkliste før studiestart og finn svar på ofte stilte spørsmål om studiestart.

Tilgang til OsloMet sine systemer

Du får tilsendt informasjon om aktivering av IT-konto i uken før studiestart. Hvis du ikke har fått dette første studiedag må du ta kontakt med ditt fakultet.

Etter du har fått dette må du aktivere IT-kontoen. Senest 24 timer etter dette kan du logge inn på student.oslomet.no. Her finner du din personlige timeplan og snarveier til verktøy du trenger i din studiehverdag. Da vil også timeplanen din dukke opp i Outlook-kalenderen din.

Syk første dag og fritak fra emner

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du gi oss beskjed. Bruk kontaktskjema for å kontakte ditt fakultet (oslomet.no). Gi beskjed om:

  • Fullt navn
  • Studium
  • Dato for når du kan møte

Du kan søke om fritak for emner eller eksamener hvis du har bestått et lignende emne tidligere. Det er ikke mulig å søke om fritak før studiestart.

Studentweb Public studieside

Contact HV Pilestredet

Contact HV Pilestredet

Faculty of Health Sciences (HV)

Url :
Kontaktskjema for studenter

Information center HV

Phone :
67 23 59 75
Place/Address :
Pilestredet 32
Time/Opening Hours :
The information center is open on weekdays between 10.00-11.30 and 12.00-14.00.
Holidays and vacations:
The information center is closed during holidays

Studyinfo Contact

Academic coordinator