Bachelorstudium i informasjonsteknologi - Student

Study Overview Public

Student informationBachelorstudium i informasjonsteknologi

Location
Credits
180
Term
Spring 2021
Scope

Schedule

This schedule only shows the premliminary schedule for the first study year - existing students may log on to view their schedule.

Schedule Portlet

Course descriptions and curriculum

Webprogrammering

Subject code DATA1700
Credits 10.0

Programutvikling

Subject code DATA1600
Credits 10.0

Databaser

Subject code DATA1500
Credits 10.0

Internet of Things

Subject code ADSE1310
Credits 10.0

Studiestart 2020 - bachelorstudium i informasjonsteknologi

Studiestart 2020 - bachelorstudium i informasjonsteknologi

Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på informasjonsteknologi.

Har du takket ja til studieplassen?

Innen fristen må du svare på tilbudet om studieplass. Dette gjør du i nettsøknaden på Samordna Opptak. Hvis du har takket ja til studieplass, men likevel ikke skal ha plassen, logg inn i nettsøknaden din på Samordna Opptak så fort som mulig å endre svaret ditt til nei.

Obligatorisk oppmøte 11. august

Det er obligatorisk oppmøte første studiedag. På grunn av situasjonen med koronaviruset kan det være noen studenter som har digital undervisning første dagen. Du finner informasjon om tid og sted, og om du skal møte opp på campus eller digitalt, på denne siden. Hvis du ikke møter mister du studieplassen din. 

  • Studiestart tirsdag 11. august kl. 10:30 i Zoom
    Lenke til Zoom-møtet sendes i informasjonsbrev/e-post før 10. august.

Studiestartprogrammet går over fire dager, tirsdag 11. til fredag 14. august. Det er obligatorisk oppmøte alle fire dagene. Den første dagen ønsker vi dere velkommen og det vil bli gitt mye nyttig informasjon som vil gjøre din studiestart enklere. Dere vil bli delt inn i mindre grupper og få tildelt en studentmentor som vil følge gruppen gjennom hele uka og det første halvåret. Studentmentorene er allerede studenter hos oss, og kan hjelpe deg med så mangt. De tre siste dagene er satt av til noe vi kaller innovasjonscamp der dere vil jobbe i grupper med å løse en oppgave. Vi har et spennende program for studiestartuka, der målet er å bli kjent med medstudenter samtidig som dere får et innblikk i hvor relevant fagområdet er. Vi jobber for at dere skal få mulighet til å delta i gruppearbeid på campus, men studiestartuken vil i all hovedsak være digital.

Alle studenter skal registrere sitt oppmøte digitalt, du får en sms med mer informasjon før første studiedag.

På grunn av situasjonen med koronaviruset må alle studenter ta smittevernkurset til OsloMet før du møter opp på campus. Retningslinjer og smittevernkurs. 

Kan du ikke møte første studiedag

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du søke om utsatt studiestart. Det kan innvilges i inntil én uke. Søknaden sender du til infosenter-tkd@oslomet.no og skal inneholde fullt navn, fødselsnummer og studium, i tillegg til dato og klokkeslett for når du kan møte.

Har du fullført sjekklista for nye studenter?

Som ny student er det flere ting det er viktig at du må gjøre, både før og under studiestart. Sjekklisten for nye studenter og ofte stilte spørsmål finner du på våre sider om studiestart. Fra sjekklisten finner du også informasjon om studielån, bolig, trening og mye mer.

Timeplan

Tid og sted for undervisning det første semesteret finner du under “timeplan” lenger oppe på siden. 

Timeplanen vil også vise om du skal ha digital undervisning eller undervisning på campus.

Hvis du skal ha digital undervisning: husk å bruke din OsloMet-bruker til å logge deg på digital undervisning i Zoom

Pensum, program- og emneplaner

I program- og emneplanene finner du informasjonen du trenger om studiets innhold, blant annet arbeidsformer, arbeidskrav og eksamensform. Lenker til disse finner du under Emner og pensumlister lenger oppe på siden.

Pensumlistene dine vil du finne under Emner og pensumlister lenger oppe på denne siden innen studiestart og i læringsplattformen Canvas etter at du har fått pinkode og brukernavn. Husk at du må semesterregistrere deg for å få tilgang til dine emner i Canvas.

Lurer du på noe?

De fleste svarene finner du på denne siden og ellers her på student.oslomet.no. Ta gjerne kontakt med oss hvis det er noe du ikke finner ut av. Kontaktinformasjon finner du på denne siden.

Studentweb Public studieside

Studyinfo Contact

Kontakt oss