CIL-aktiviteter for bachelorprogrammet i produktdesign | Utveksling - Student

CIL-aktiviteter for bachelorprogrammet i produktdesign

CIL-aktiviteter for bachelorprogrammet i produktdesign

Du må delta på minst 3 ulike aktiviteter i løpet av studietiden på OsloMet og det er et krav at du velger aktiviteter både hjemme og i utlandet.

Aktiviteter hjemme

 • Carousel workshop- begge moduler
 • studentassistent PAL (minst ett semester)
 • deltakelse på engelskspråklig konferanse med et internasjonalt/globalt/flerkulturelt perspektiv – tre ganger
 • deltakelse med Paper på engelskspråklig konferanse – én gang.
 • samarbeid med utenlandske aktører – universiteter, firmaer, i emner på minimum 20 ECTS
 • gruppearbeid med utvekslingsstudenter – i emner tilsvarende minimum 20 ECTS.

Aktiviteter i utlandet

 • Carousel workshop- begge moduler
 • Cirrus kurs (minst 3 dager).
 • studentutveksling – minimum tre måneder
 • praksis i utlandet – minimum to måneder
 • deltakelse med Paper på engelskspråklig konferanse – én gang.
   

I tillegg kan du velge aktiviteter arrangert sentralt på OsloMet og evt. egendefinerte aktiviteter.